Συλλέκτης ροής

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ»,...

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 21/05/2024 14:05:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗΔΚ2Π-Φ3Θ

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων της 3ης εβδομάδας «Όλοι μαζί - Όλοι Ίσοι», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ...

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων της 3ης εβδομάδας «Όλοι μαζί - Όλοι Ίσοι», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 21/05/2024 14:04:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Ν4Κ2Π-3Α3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1410-20/05/2024

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1410-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 10:30:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΛΖΚ2Π-70Ζ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 152 - 18-APR-24-21/05/2024

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 152 - 18-APR-24-21/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 10:20:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΠΡΚ2Π-7ΔΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 195 - 19-MAR-24-21/05/2024

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 195 - 19-MAR-24-21/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 10:09:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΧΟΚ2Π-ΩΑ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 348-20/05/2024

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 348-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 09:58:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΝΣΚ2Π-Ψ58

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1365-20/05/2024

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1365-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 08:03:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΨ8Κ2Π-Φ06

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1076-20/05/2024

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1076-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 08:03:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΗΘΚ2Π-Χ4Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1075-20/05/2024

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1075-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 08:03:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΚΑΚ2Π-ΟΣ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1364-20/05/2024

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - πριν από 53 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1364-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 08:02:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟΦΚ2Π-Λ27

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ"

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ"
Ημ/νια: 20/05/2024 13:10:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΩΧΚ2Π-ΚΗ8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ FILORIDI APOSTOL & ΣΙΑ Ε.Ε.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ FILORIDI APOSTOL & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 20/05/2024 12:27:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΣΘΚ2Π-Δ0Η

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 20/05/2024 12:11:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ8ΝΚ2Π-0ΓΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
Ημ/νια: 20/05/2024 12:07:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΜΨΚ2Π-Ι23

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 20/05/2024 12:05:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΤΖΚ2Π-16Σ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ INNEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ INNEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
Ημ/νια: 20/05/2024 11:57:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΠΜΚ2Π-ΨΣΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1381-16/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1381-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:33:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 633ΛΚ2Π-8ΙΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1379-16/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1379-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:27:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΟ5Κ2Π-96Ρ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1378-16/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1378-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:27:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΘΦΚ2Π-0Γ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2552/2022-16/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2552/2022-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:26:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 692ΗΚ2Π-ΒΨ7

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης