Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3203-21/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3203-21/09/2023
Ημ/νια: 22/09/2023 10:59:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΧΜΚ2Π-8ΥΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3204-21/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3204-21/09/2023
Ημ/νια: 22/09/2023 10:33:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΖΡΚ2Π-ΞΕΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2013-21/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2013-21/09/2023
Ημ/νια: 22/09/2023 10:27:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6610Κ2Π-06Δ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ DEC INNOVATION Ε.Ε

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ DEC INNOVATION Ε.Ε
Ημ/νια: 22/09/2023 10:26:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΧΧΚ2Π-5ΡΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ"

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ"
Ημ/νια: 22/09/2023 10:22:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΥ4Κ2Π-ΣΗΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ"
Ημ/νια: 22/09/2023 10:19:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 917ΔΚ2Π-2ΗΖ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ"
Ημ/νια: 22/09/2023 10:17:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο1ΖΚ2Π-ΒΙΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3861/2022-21/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3861/2022-21/09/2023
Ημ/νια: 22/09/2023 10:03:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ3ΡΚ2Π-ΚΦ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 223-21/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 223-21/09/2023
Ημ/νια: 22/09/2023 10:03:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΠΧΚ2Π-Φ65

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3847/2022-21/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3847/2022-21/09/2023
Ημ/νια: 22/09/2023 10:03:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΒΞΚ2Π-ΠΤΗ

Έγκριση δαπάνης - ανάληψη υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών βελτίωσης των υποδομών του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινωνικού έργου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: Έγκριση δαπάνης - ανάληψη υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών βελτίωσης των υποδομών του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινωνικού έργου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 21/09/2023 13:49:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΟΓΚ2Π-Χ35

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 6 2023 - θ3

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 6 2023 - θ3
Ημ/νια: 21/09/2023 12:53:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΞΝΚ2Π-ΛΨΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 6 2023 - Θ2

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 6 2023 - Θ2
Ημ/νια: 21/09/2023 12:50:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΜΙΚ2Π-ΕΥ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1324 -20/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1324 -20/09/2023
Ημ/νια: 21/09/2023 11:21:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΡΛΚ2Π-Ο40

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1841-20/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1841-20/09/2023
Ημ/νια: 21/09/2023 11:13:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι39Κ2Π-70Ζ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3180-20/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3180-20/09/2023
Ημ/νια: 21/09/2023 10:53:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΗΦΚ2Π-3ΟΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3179-20/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3179-20/09/2023
Ημ/νια: 21/09/2023 10:46:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΜ8Κ2Π-3ΨΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3178-20/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3178-20/09/2023
Ημ/νια: 21/09/2023 10:38:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΘ1Κ2Π-Π5Μ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3183-20/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3183-20/09/2023
Ημ/νια: 21/09/2023 10:27:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΞΩΚ2Π-1ΛΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3184-20/09/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3184-20/09/2023
Ημ/νια: 21/09/2023 10:16:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π1ΙΚ2Π-Ψ9Ν

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας