Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 11 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1104-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1104-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 10:42:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΕ1Κ2Π-ΝΞΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4267-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4267-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 10:32:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΚΖΚ2Π-ΡΒΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 569-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 569-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 09:59:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΖΥΚ2Π-Ν4Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1725/2021-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1725/2021-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6ΒΚ2Π-70Η

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1738/2021-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1738/2021-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΘΒΚ2Π-ΝΡΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1711/2021-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1711/2021-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΔ9Κ2Π-ΦΒΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2566/2020-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2566/2020-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΥΧΚ2Π-Ω2Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 593/2022-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 593/2022-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΜΚ2Π-Θ08

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3943/2021-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3943/2021-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:13:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ90Κ2Π-116

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3236/2022-18/04/2024

πριν από 1 ώρα 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3236/2022-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:13:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΔΤΚ2Π-ΔΡ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3745 - 17-APR-24-18/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3745 - 17-APR-24-18/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 11:49:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ8ΜΚ2Π-ΣΚΟ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4216 -17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4216 -17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 10:21:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ07ΩΚ2Π-0ΤΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3746 -17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3746 -17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 10:10:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΒΘΚ2Π-46Γ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1088-17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1088-17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 10:00:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΘΒΚ2Π-ΖΜΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3749-17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3749-17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 09:49:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΘ1Κ2Π-Τ3Τ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3677-17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3677-17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 09:33:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΣ6Κ2Π-ΚΤΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/2023-17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/2023-17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 07:34:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η29Κ2Π-Ι66

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/2023-17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/2023-17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 07:33:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ6ΧΚ2Π-Κ18

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2451/2023-17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2451/2023-17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 07:33:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΠΖΚ2Π-ΜΗΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3017/2022-17/04/2024

Παρ, 19/04/2024 - 06:16
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3017/2022-17/04/2024
Ημ/νια: 18/04/2024 07:33:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΥΞΚ2Π-ΥΧ5

Σελίδες