Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 48 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3251-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3251-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 20:43:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ83Κ2Π-ΚΜΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4194-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4194-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 20:34:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΕΒΠΣΚ2Π-Σ3Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4177-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4177-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 20:25:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Τ2Κ2Π-ΣΤ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4173-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4173-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 20:01:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΧ7Κ2Π-Λ04

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4141-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4141-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 19:51:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΞΜΚ2Π-7ΛΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4195-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4195-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 19:42:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΛΥΚ2Π-7Ξ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3918-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3918-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 19:29:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΕΠ2ΔΚ2Π-ΡΩΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2777-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2777-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 19:28:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε9Δ0Κ2Π-ΤΦΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3468 -08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3468 -08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 19:06:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Υ4Κ2Π-6ΒΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4196-08/12/2023

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4196-08/12/2023
Ημ/νια: 09/12/2023 19:06:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ8Λ1Κ2Π-Σ2Ν

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1744/2022-07/12/2023

Παρ, 08/12/2023 - 11:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1744/2022-07/12/2023
Ημ/νια: 08/12/2023 10:54:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΧΡΚ2Π-Φ1Ε

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4144-07/12/2023

Παρ, 08/12/2023 - 11:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4144-07/12/2023
Ημ/νια: 08/12/2023 10:37:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΘ1Κ2Π-2ΔΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4159-07/12/2023

Παρ, 08/12/2023 - 11:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4159-07/12/2023
Ημ/νια: 08/12/2023 10:36:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕΖΚ2Π-ΡΡΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4157-07/12/2023

Παρ, 08/12/2023 - 11:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4157-07/12/2023
Ημ/νια: 08/12/2023 10:36:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΛΘΚ2Π-Ε55

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4163-07/12/2023

Παρ, 08/12/2023 - 11:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4163-07/12/2023
Ημ/νια: 08/12/2023 10:36:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ512Κ2Π-0ΡΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4168-07/12/2023

Παρ, 08/12/2023 - 11:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4168-07/12/2023
Ημ/νια: 08/12/2023 10:05:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ4ΦΚ2Π-0Ξ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2787 - 07-DEC-23-07/12/2023

Παρ, 08/12/2023 - 11:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2787 - 07-DEC-23-07/12/2023
Ημ/νια: 08/12/2023 10:01:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΟΚ2Π-Κ1Υ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4169-07/12/2023

Παρ, 08/12/2023 - 11:04
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4169-07/12/2023
Ημ/νια: 08/12/2023 09:27:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 948ΠΚ2Π-ΒΥΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3535-06/12/2023

Πέμ, 07/12/2023 - 10:59
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3535-06/12/2023
Ημ/νια: 07/12/2023 10:23:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΟΘΚ2Π-ΝΑΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3067-06/12/2023

Πέμ, 07/12/2023 - 10:59
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3067-06/12/2023
Ημ/νια: 07/12/2023 09:59:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨΖΚ2Π-ΤΡΛ

Σελίδες