Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 13 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1763-26/05/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1763-26/05/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:41:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ξ9Κ2Π-ΑΒΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1140 - 27-JAN-23-02/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1140 - 27-JAN-23-02/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 11:35:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΤΚΚ2Π-ΚΧΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3152-01/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3152-01/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:41:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΩΒΚ2Π-Η74

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1104-01/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1104-01/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:32:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π1ΠΚ2Π-ΥΡΦ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4475/2022-01/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4475/2022-01/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:20:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 623ΔΚ2Π-Σ7Ψ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1843-01/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1843-01/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:08:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β7ΥΚ2Π-ΛΛΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1750/2022-01/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1750/2022-01/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:00:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΠΧΚ2Π-4ΨΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1259/2022-01/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1259/2022-01/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:00:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΗΛΚ2Π-ΤΣΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3873/2022-01/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3873/2022-01/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:00:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΡΗΚ2Π-ΣΞΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1270/2022-01/06/2023

Παρ, 02/06/2023 - 20:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1270/2022-01/06/2023
Ημ/νια: 02/06/2023 10:00:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΝ4Κ2Π-2Η4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ".

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ".
Ημ/νια: 01/06/2023 13:23:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Β3Κ2Π-4ΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ".

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ".
Ημ/νια: 01/06/2023 13:21:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΕΤΚ2Π-0Κ7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ".

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ".
Ημ/νια: 01/06/2023 13:20:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΠΥΚ2Π-2Ο5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022"

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022"
Ημ/νια: 01/06/2023 10:49:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 678ΑΚ2Π-Ε4Μ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022"

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022"
Ημ/νια: 01/06/2023 10:48:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ08Κ2Π-ΚΝ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4503-31/05/2023

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4503-31/05/2023
Ημ/νια: 01/06/2023 10:46:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΥΣΚ2Π-Λ65

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1560-31/05/2023

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1560-31/05/2023
Ημ/νια: 01/06/2023 10:33:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΔΡΚ2Π-ΣΟΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1362-31/05/2023

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1362-31/05/2023
Ημ/νια: 01/06/2023 10:23:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΘΠΚ2Π-ΙΡΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΛΕΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ".

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΛΕΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ".
Ημ/νια: 01/06/2023 10:21:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΔΛΚ2Π-6ΚΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΛΕΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ".

Πέμ, 01/06/2023 - 20:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΛΕΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ".
Ημ/νια: 01/06/2023 10:19:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΧΞΚ2Π-ΔΞΗ

Σελίδες