Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 27 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2429/2023-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2429/2023-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 07:17:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΕΗΚ2Π-ΨΚΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2502/2023-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2502/2023-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 07:16:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΟΝΚ2Π-ΥΑ6

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1157-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1157-24/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 16:04:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε742Κ2Π-Ν9Τ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1163-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1163-24/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 15:53:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΠΒΚ2Π-Υ5Π

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1150-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1150-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:34:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΑΔΚ2Π-ΞΞ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4078/2023-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4078/2023-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:34:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΗ0Κ2Π-ΒΜΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/2023-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/2023-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:33:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΤΨΚ2Π-Ψ9Ω

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2423/2023-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2423/2023-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:33:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΥΒΚ2Π-Χ9Η

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4054/2023-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4054/2023-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:33:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Υ8Κ2Π-ΕΦ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:33:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ1ΨΚ2Π-ΒΜΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:33:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΠΡΚ2Π-7Μ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2614/2023-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2614/2023-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:33:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩΨΚ2Π-Τ98

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1882/2023-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1882/2023-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:32:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΞΡΚ2Π-Π07

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1147-23/04/2024

Τετ, 24/04/2024 - 08:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1147-23/04/2024
Ημ/νια: 24/04/2024 07:32:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΜ7Κ2Π-2Κ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2599/2023-22/04/2024

Τρί, 23/04/2024 - 08:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2599/2023-22/04/2024
Ημ/νια: 23/04/2024 07:33:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ35Κ2Π-7ΣΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2591/2023-22/04/2024

Τρί, 23/04/2024 - 08:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2591/2023-22/04/2024
Ημ/νια: 23/04/2024 07:33:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Ψ9Κ2Π-59Σ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2616/2023-22/04/2024

Τρί, 23/04/2024 - 08:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2616/2023-22/04/2024
Ημ/νια: 23/04/2024 07:33:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ε1Κ2Π-ΟΡΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2620/2023-22/04/2024

Τρί, 23/04/2024 - 08:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2620/2023-22/04/2024
Ημ/νια: 23/04/2024 07:32:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΙΖΚ2Π-ΦΞΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4053/2023-22/04/2024

Τρί, 23/04/2024 - 08:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4053/2023-22/04/2024
Ημ/νια: 23/04/2024 07:32:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ821Κ2Π-ΦΛ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2963/2022-22/04/2024

Τρί, 23/04/2024 - 08:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2963/2022-22/04/2024
Ημ/νια: 23/04/2024 07:32:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΒΓΚ2Π-Ε37

Σελίδες