Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 λεπτά 30 δευτερόλεπτα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:03:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΘΜΚ2Π-2Ο2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:01:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι3ΙΚ2Π-ΘΩΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ NOWTOPIA

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ NOWTOPIA
Ημ/νια: 15/05/2024 11:48:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΖΘΚ2Π-Κ3Ψ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1344-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1344-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:47:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 657ΤΚ2Π-ΓΚ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1343-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1343-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΟΞΚ2Π-ΘΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1342-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1342-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 948ΡΚ2Π-ΛΚΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1341-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1341-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΕΙΚ2Π-ΞΝΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1340-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1340-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΔΑΚ2Π-ΕΟΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1339-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1339-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΚΤΚ2Π-ΗΜΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1294-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1294-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6290Κ2Π-Ω57

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1338-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1338-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:31:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΚ5Κ2Π-ΔΓ6

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1337-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1337-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:31:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΕΧΚ2Π-Ζ92

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1336-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1336-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:31:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ζ3Κ2Π-6ΔΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3630-31/10/2023

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3630-31/10/2023
Ημ/νια: 13/05/2024 10:52:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ1ΜΚ2Π-7Ο0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3318-29/09/2023

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3318-29/09/2023
Ημ/νια: 13/05/2024 10:52:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΘΠΚ2Π-Ω79

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2941-31/08/2023

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2941-31/08/2023
Ημ/νια: 13/05/2024 10:52:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ο3Κ2Π-Ξ0Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2668-31/07/2023

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2668-31/07/2023
Ημ/νια: 13/05/2024 10:52:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΔ3Κ2Π-ΤΧΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2218-30/06/2023

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2218-30/06/2023
Ημ/νια: 13/05/2024 10:52:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΨΞΚ2Π-Ζ8Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1834-31/05/2023

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1834-31/05/2023
Ημ/νια: 13/05/2024 10:51:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΡΕΚ2Π-ΡΜΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1411-28/04/2023

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1411-28/04/2023
Ημ/νια: 13/05/2024 10:51:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΒΝΚ2Π-ΙΥΞ

Σελίδες