Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 52 λεπτά

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ"

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ"
Ημ/νια: 20/05/2024 13:10:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΩΧΚ2Π-ΚΗ8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ FILORIDI APOSTOL & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ FILORIDI APOSTOL & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 20/05/2024 12:27:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΣΘΚ2Π-Δ0Η

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 20/05/2024 12:11:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ8ΝΚ2Π-0ΓΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
Ημ/νια: 20/05/2024 12:07:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΜΨΚ2Π-Ι23

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 20/05/2024 12:05:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΤΖΚ2Π-16Σ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ INNEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ INNEWS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
Ημ/νια: 20/05/2024 11:57:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΠΜΚ2Π-ΨΣΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1381-16/05/2024

Παρ, 17/05/2024 - 15:28
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1381-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:33:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 633ΛΚ2Π-8ΙΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1379-16/05/2024

Παρ, 17/05/2024 - 15:28
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1379-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:27:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΟ5Κ2Π-96Ρ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1378-16/05/2024

Παρ, 17/05/2024 - 15:28
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1378-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:27:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΘΦΚ2Π-0Γ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2552/2022-16/05/2024

Παρ, 17/05/2024 - 15:28
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2552/2022-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:26:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 692ΗΚ2Π-ΒΨ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3420/2022-16/05/2024

Παρ, 17/05/2024 - 15:28
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3420/2022-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:26:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΧΤΚ2Π-Ζ79

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1383-16/05/2024

Παρ, 17/05/2024 - 15:28
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1383-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:26:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΙΖΚ2Π-ΧΘ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1382-16/05/2024

Παρ, 17/05/2024 - 15:28
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1382-16/05/2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:26:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΩΙΚ2Π-0Ι8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:21:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π45Κ2Π-ΞΕΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:19:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΤΔΚ2Π-ΥΞΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:17:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν2ΝΚ2Π-7ΨΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:15:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓ8ΗΚ2Π-342

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:14:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο1ΞΚ2Π-Α77

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:12:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ93ΔΚ2Π-ΘΩ5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:09:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΖΖΚ2Π-Ν5Α

Σελίδες