Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 12 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2285/2022-22/04/2024

Τρί, 23/04/2024 - 08:30
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2285/2022-22/04/2024
Ημ/νια: 23/04/2024 07:31:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Υ5Κ2Π-ΤΦΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2232/2022-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2232/2022-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:04:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΧ6Κ2Π-ΞΚΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1743/2022-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1743/2022-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:03:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α5ΗΚ2Π-Δ30

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2584/2023-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2584/2023-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:03:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ1ΓΚ2Π-Γ18

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2625/2023-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2625/2023-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:03:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΣΟΚ2Π-Θ2Χ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2598/2023-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2598/2023-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:03:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧΖΚ2Π-052

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2582/2023-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2582/2023-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:03:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ9ΨΚ2Π-69Δ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 658-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 658-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:03:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α8ΞΚ2Π-049

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 508/2023-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 508/2023-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:02:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ7ΩΚ2Π-912

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1116-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1116-19/04/2024
Ημ/νια: 22/04/2024 07:02:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΦΛΚ2Π-2ΟΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 357-19/04/2024

Δευ, 22/04/2024 - 08:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 357-19/04/2024
Ημ/νια: 21/04/2024 21:13:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ64Κ2Π-0ΟΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1104-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1104-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 10:42:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΕ1Κ2Π-ΝΞΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4267-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4267-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 10:32:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΚΖΚ2Π-ΡΒΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 569-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 569-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 09:59:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΖΥΚ2Π-Ν4Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1725/2021-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1725/2021-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6ΒΚ2Π-70Η

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1738/2021-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1738/2021-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΘΒΚ2Π-ΝΡΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1711/2021-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1711/2021-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΔ9Κ2Π-ΦΒΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2566/2020-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2566/2020-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΥΧΚ2Π-Ω2Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 593/2022-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 593/2022-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:14:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΜΚ2Π-Θ08

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3943/2021-18/04/2024

Σάβ, 20/04/2024 - 06:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3943/2021-18/04/2024
Ημ/νια: 19/04/2024 07:13:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ90Κ2Π-116

Σελίδες