Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 56 λεπτά 18 δευτερόλεπτα

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3926/2021-01/05/2024

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3926/2021-01/05/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 15:44:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 960ΑΚ2Π-ΓΔΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1265-01/05/2024

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1265-01/05/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 15:43:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΝΒΙΚ2Π-1Ε3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1245-01/05/2024

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1245-01/05/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 14:26:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨΑΚ2Π-ΥΨ3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΤΑΛΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΤΑΛΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ημ/νια: 01/05/2024 13:36:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΩΠΚ2Π-ΥΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 01/05/2024 13:34:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ0ΛΞΚ2Π-5Ι5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 01/05/2024 13:32:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ78Κ2Π-Μ6Ξ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΝΤΟΣ

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΝΤΟΣ
Ημ/νια: 01/05/2024 13:27:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ9ΜΚ2Π-ΥΦΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ
Ημ/νια: 01/05/2024 13:26:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΕΓΚ2Π-1ΥΦ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ GOLDEN WINES ΜΟΝ. ΙΚΕ

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ GOLDEN WINES ΜΟΝ. ΙΚΕ
Ημ/νια: 01/05/2024 08:55:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ21Κ2Π-099

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1240-30/04/2024

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1240-30/04/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 08:02:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΛΑΚ2Π-ΟΦΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1249-30/04/2024

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1249-30/04/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 08:02:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΤΑΚ2Π-Α86

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1252-30/04/2024

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1252-30/04/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 08:02:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΟΙΚ2Π-ΙΨ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1244-30/04/2024

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1244-30/04/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 08:02:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο66Κ2Π-ΛΑ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 30/04/2024 14:24:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΨΚΚ2Π-Ο60

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Ημ/νια: 30/04/2024 14:23:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ26Κ2Π-Ψ0Λ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΑΝΕΣΤΗ

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΑΝΕΣΤΗ
Ημ/νια: 30/04/2024 14:12:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΡΤΚ2Π-49Τ

ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τετ, 01/05/2024 - 10:14
Θέμα: ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 30/04/2024 14:10:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 978ΑΚ2Π-7Μ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1203-29/04/2024

Τρί, 30/04/2024 - 09:42
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1203-29/04/2024
Ημ/νια: 30/04/2024 09:39:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ117Κ2Π-ΥΥΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1201-29/04/2024

Τρί, 30/04/2024 - 09:42
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1201-29/04/2024
Ημ/νια: 30/04/2024 09:38:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΩΞΚ2Π-ΤΨΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1200-29/04/2024

Τρί, 30/04/2024 - 09:42
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1200-29/04/2024
Ημ/νια: 30/04/2024 09:38:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΡΕΚ2Π-0Ο7

Σελίδες