Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 34 λεπτά 45 δευτερόλεπτα

«Έγκριση δαπάνης - ανάληψη υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας».

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης - ανάληψη υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας».
Ημ/νια: 13/05/2024 10:13:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΤΛΚ2Π-Π3Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1076-10/05/2024

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1076-10/05/2024
Ημ/νια: 13/05/2024 10:10:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΨΞΚ2Π-Ο3Α

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1329-10/05/2024

Δευ, 13/05/2024 - 13:29
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1329-10/05/2024
Ημ/νια: 13/05/2024 10:06:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΤΙΚ2Π-852

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4135-09/05/2024

Παρ, 10/05/2024 - 12:37
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4135-09/05/2024
Ημ/νια: 10/05/2024 10:17:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ42ΑΚ2Π-2ΗΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1307-09/05/2024

Παρ, 10/05/2024 - 12:37
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1307-09/05/2024
Ημ/νια: 10/05/2024 10:00:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Ψ2Κ2Π-2Ν1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1297-09/05/2024

Παρ, 10/05/2024 - 12:37
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1297-09/05/2024
Ημ/νια: 10/05/2024 10:00:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΗΡΚ2Π-ΞΜΤ

Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα...

Παρ, 10/05/2024 - 12:37
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027»
Ημ/νια: 09/05/2024 12:34:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ32Κ2Π-7ΧΠ

Έγκριση δαπάνης για την παροχή αθλητικών υπηρεσιών για την δράση «Παραολυμπιακό...

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παροχή αθλητικών υπηρεσιών για την δράση «Παραολυμπιακό Πανόραμα» κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 09/05/2024 12:22:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΨΠΚ2Π-Τ9Μ

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα...

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 09/05/2024 11:45:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΒΛΚ2Π-Λ5Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3511/2023-08/05/2024

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3511/2023-08/05/2024
Ημ/νια: 09/05/2024 11:31:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΜ4Κ2Π-ΠΞΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2499/2023-08/05/2024

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2499/2023-08/05/2024
Ημ/νια: 09/05/2024 11:30:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΖ9Κ2Π-ΣΚ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1162-08/05/2024

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1162-08/05/2024
Ημ/νια: 09/05/2024 11:30:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Μ2Κ2Π-0ΒΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1162-08/05/2024

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1162-08/05/2024
Ημ/νια: 09/05/2024 11:30:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ17ΡΚ2Π-9ΑΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1191-08/05/2024

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1191-08/05/2024
Ημ/νια: 09/05/2024 11:29:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦΤΚ2Π-ΙΤ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1262-08/05/2024

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1262-08/05/2024
Ημ/νια: 09/05/2024 11:29:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΟΒΚ2Π-8ΚΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1097-30/04/2024

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1097-30/04/2024
Ημ/νια: 09/05/2024 10:56:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΧΙΚ2Π-7ΘΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 936-02/05/2024

Πέμ, 09/05/2024 - 12:33
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 936-02/05/2024
Ημ/νια: 09/05/2024 10:47:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΖ3Κ2Π-Γ1Μ

Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και ειδών πρώτης...

Παρ, 03/05/2024 - 10:20
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και ειδών πρώτης ανάγκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027»
Ημ/νια: 02/05/2024 11:35:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ22ΖΚ2Π-ΔΨΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2603/2023-01/05/2024

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2603/2023-01/05/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 15:44:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΣΣΚ2Π-ΠΦΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27-01/05/2024

Πέμ, 02/05/2024 - 10:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27-01/05/2024
Ημ/νια: 01/05/2024 15:44:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΤΧΕΚ2Π-0ΥΙ

Σελίδες