Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 53 λεπτά

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:07:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΤΓΚ2Π-ΠΚΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 16/05/2024 14:05:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΦΖΚ2Π-Μ2Ν

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ

Πέμ, 16/05/2024 - 15:08
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
Ημ/νια: 16/05/2024 13:41:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Σ8Κ2Π-Μ2Ω

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΕ

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ OIL ΑΕ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:24:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΗΣΚ2Π-ΙΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:21:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 690ΗΚ2Π-ΗΣΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:20:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΙΛΚ2Π-ΥΡΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 962-14/05/2024

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 962-14/05/2024
Ημ/νια: 15/05/2024 12:14:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ32Κ2Π-ΝΩΟ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2682-14/05/2024

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2682-14/05/2024
Ημ/νια: 15/05/2024 12:14:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΣ5Κ2Π-2Μ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 423-14/05/2024

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 423-14/05/2024
Ημ/νια: 15/05/2024 12:14:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΛΗΚ2Π-ΛΤ3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ-Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ-Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:05:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΡΚΚ2Π-Ν5Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:03:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΘΜΚ2Π-2Ο2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 15/05/2024 12:01:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι3ΙΚ2Π-ΘΩΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ NOWTOPIA

Τετ, 15/05/2024 - 14:59
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ NOWTOPIA
Ημ/νια: 15/05/2024 11:48:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΖΘΚ2Π-Κ3Ψ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1344-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1344-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:47:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 657ΤΚ2Π-ΓΚ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1343-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1343-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΟΞΚ2Π-ΘΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1342-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1342-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 948ΡΚ2Π-ΛΚΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1341-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1341-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΕΙΚ2Π-ΞΝΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1340-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1340-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΔΑΚ2Π-ΕΟΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1339-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1339-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΚΤΚ2Π-ΗΜΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1294-13/05/2024

Τρί, 14/05/2024 - 14:58
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1294-13/05/2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:46:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6290Κ2Π-Ω57

Σελίδες