Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 5 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1177-26/04/2024

Δευ, 29/04/2024 - 09:42
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1177-26/04/2024
Ημ/νια: 29/04/2024 07:18:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΕΦΚ2Π-ΗΘ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1137-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1137-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 11:30:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΥ1Κ2Π-11Τ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1172-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1172-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 11:16:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ47Κ2Π-Ν25

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1173-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1173-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 10:47:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Η8Κ2Π-Θ8Π

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1184-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1184-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 10:40:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΦΔΚ2Π-ΘΔΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1183-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1183-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 10:19:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ3ΒΚ2Π-ΒΤ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 564-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 564-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 10:07:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΜΨΚ2Π-Κ7Ι

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 09:57:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Ι2Κ2Π-9ΟΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1182-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1182-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 09:57:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΤΛΚ2Π-9ΕΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2431/2023-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2431/2023-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 09:57:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΙΞΚ2Π-Ξ4Γ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3693/2023-25/04/2024

Σάβ, 27/04/2024 - 09:11
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3693/2023-25/04/2024
Ημ/νια: 26/04/2024 09:57:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΛ9Κ2Π-ΩΥ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 779-24/04/2024

Παρ, 26/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 779-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 09:57:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΤΚΚ2Π-Ζ15

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1164-24/04/2024

Παρ, 26/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1164-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 09:47:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΗΚ2Π-3ΞΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1167-24/04/2024

Παρ, 26/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1167-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 09:28:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΒΔΚ2Π-39Η

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2424/2023-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2424/2023-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 07:18:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΜ1Κ2Π-1ΔΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2486/2023-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2486/2023-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 07:17:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΔΡΚ2Π-ΟΡ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2447/2023-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2447/2023-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 07:17:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Υ6Κ2Π-ΦΡΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4110/2023-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4110/2023-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 07:17:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΜΜΚ2Π-ΨΤΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4094/2023-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4094/2023-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 07:17:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΜΚ2Π-ΕΨΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2454/2023-24/04/2024

Πέμ, 25/04/2024 - 08:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2454/2023-24/04/2024
Ημ/νια: 25/04/2024 07:17:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ5ΕΚ2Π-ΕΨ9

Σελίδες