Άρθρο

Παροχή γραφικής ύλης για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, Πράξη "FEMINA"

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνύμιο “FEMINA” με Κ.Α.2018ΕΠ35620004, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, θα πραγματοποιήσει δαπάνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή της 2ης Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής των εταίρων της Πράξης. Η εν λόγω δαπάνη έχει εγκριθεί με την αριθμ.809/6-3-2019 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά για την ακόλουθη προμήθεια:

Αναλώσιμα (κάρτες ταυτότητας badges) και γραφική ύλη.

  • Στυλό μπλέ, 30 τεμάχια
  • Καρτελάκια κρεμαστά, 35 τεμάχια
  • Μπλόκ σχεδίου Νο4, 3 τεμάχια
  • Μαρκαδόροι medium μαύροι, 4 τεμάχια
  • Μαρκαδόροι medium κόκκινοι, 4 τεμάχια

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_grafiki_uli.pdf342.03 KB