Άρθρο

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ. 61/7-1-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτυπώσιμη μορφή

Σε συνέχεια, 1. της έκδοσης της αριθμ. 61 7 1 202 2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024» και της έκδοσης του από 8/3/2022 ΠΤΑ/899/8-3-2022 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης προσωπικού βάση της ανωτέρω σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανακοινώνουμε την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω σχετικό αρχείο.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon anakoinosi_pinakes.pdf1.34 MB