Άρθρο

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.832/7-3-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτυπώσιμη μορφή

Σε συνέχεια,

  1. της αριθμ. 832/7-3-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024,
  2. της έκδοσης του από 29/3/2023 (ΠΤΑ/1143/31-3-2023) Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ,

Ανακοινώνουμε την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλ άδας (www.pta.stereahellas.gr).

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω σχετικό αρχείο.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon anakoinosi_site.pdf405.85 KB