Άρθρο

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Εκτυπώσιμη μορφή

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ. 2986/9-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιεί ότι κατόπιν,

  1. της έκδοσης της αριθμ.2986/9-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024»,
  2. της έκδοσης του από 29/10/2020 (ΠΤΑ/3228/29-10-2020) Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης προσωπικού βάση της (1) σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pta.stereahellas.gr) στις
12/11/2020.

Για περισσότερα διαβάστε το παρακάτω αρχείο.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon anakoinosi_gia_site.pdf938.63 KB