Άρθρο

Παροχή τριών (3) ελαφρών γευμάτων (catering) για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, Πράξη "FEMINA"

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνύμιο “FEMINA” με Κ.Α.2018ΕΠ35620004, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, θα πραγματοποιήσει δαπάνη για την οργάνωση και την διεξαγωγή της 2ης Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής των εταίρων της Πράξης. Η εν λόγω δαπάνη έχει εγκριθεί με την αριθμ.809/6-3-2019 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά ως ακολούθως:

  • Παροχή τριών (3) ελαφρών γευμάτων (catering) για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 ήτοι πρωινό, δεκατιανό και ελαφρύ μεσημβρινό γεύμα για τριάντα (30) συμμετέχοντες.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_catering_15-3-19.pdf339.19 KB