Άρθρο

Δημιουργία μοντέλου εξωστρεφούς λειτουργίας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στην “Δημιουργία μοντέλου εξωστρεφούς λειτουργίας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στο αρχείο που ακολουθεί.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_montelo_exostrefoys_leitoyrgias_kye_a.a.pdf229.29 KB