Άρθρο

Παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στην “Παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς” στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στο αρχείο που ακολουθεί.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_parohi_kladikon_dedomenon_agoras_kye_a.a.pdf293.21 KB