Άρθρο

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.2135/10 6 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΚΥΕ κ.α: 2017ΕΠ05610029 και ΟΠΣ 5003707

Εκτυπώσιμη μορφή

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.2135/10 6 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Ε πιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του ΕΠ «Στερεά Ελ λάδα 2014 2020.

Για περισσότερα διαβάστε το αρχείο που ακολουθεί.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon anakoinosi_me_pinakes.pdf597.96 KB