Άρθρο

Ψηφιακά εργαλεία διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των «Ψηφιακών εργαλείων διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα» στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στο αρχείο παρακάτω.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_psifiaka_ergaleia_diasyndesis_kye_a.a.pdf234.23 KB