Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 51 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1624-05/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1624-05/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 11:02:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ11ΒΚ2Π-ΕΗΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1693-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1693-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:36:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ι1Κ2Π-Ψ4Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1695-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1695-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:26:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΖ3Κ2Π-5ΙΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1125/2022-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1125/2022-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:15:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤΕΚ2Π-ΧΧΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 510/2023-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 510/2023-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:15:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ3ΑΚ2Π-ΣΝΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2290/2022-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2290/2022-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:15:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΨΛΚ2Π-2ΟΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1694-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1694-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:13:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ8ΣΚ2Π-1ΜΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1692-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1692-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:08:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ3ΠΚ2Π-ΙΘ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3384-06/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3384-06/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 11:23:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΥΞΚ2Π-Τ7Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1153-10/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1153-10/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 11:09:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΝ8Κ2Π-Φ72

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1003-10/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1003-10/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 10:50:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΣ6Κ2Π-2ΣΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2181-10/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2181-10/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 10:37:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΖ3Κ2Π-49Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4041-10/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4041-10/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 10:28:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΛΦΚ2Π-ΡΑΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1593/2023-10/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1593/2023-10/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 09:45:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚ7Κ2Π-ΣΥΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1591-10/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1591-10/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 09:45:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ι0Κ2Π-ΑΗΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2621/2023-10/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2621/2023-10/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 09:42:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΨ4Κ2Π-772

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 227-10/06/2024

Τετ, 12/06/2024 - 02:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 227-10/06/2024
Ημ/νια: 11/06/2024 09:42:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ00Κ2Π-Μ0Α

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2877-07/06/2024

Τρί, 11/06/2024 - 02:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2877-07/06/2024
Ημ/νια: 10/06/2024 10:56:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΤΖΚ2Π-ΞΟΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1659-07/06/2024

Τρί, 11/06/2024 - 02:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1659-07/06/2024
Ημ/νια: 10/06/2024 10:22:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΩΞΚ2Π-2Φ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1334-07/06/2024

Τρί, 11/06/2024 - 02:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1334-07/06/2024
Ημ/νια: 10/06/2024 10:14:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Α9Κ2Π-Ρ1Λ

Σελίδες