Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 6 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1589/2023-07/02/2024

Πέμ, 08/02/2024 - 17:55
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1589/2023-07/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 10:07:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ6ΧΚ2Π-ΡΛ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4025/2022-07/02/2024

Πέμ, 08/02/2024 - 17:55
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4025/2022-07/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 10:07:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΦΥΚ2Π-ΞΗ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 400-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 400-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 11:09:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΩΡΚ2Π-ΜΟ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 399-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 399-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 11:06:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΗΖΚ2Π-677

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4125-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4125-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 10:45:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΝΧΚ2Π-0ΥΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2240/2022-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2240/2022-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 10:01:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΡΚ2Π-ΛΣ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 229/2023-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 229/2023-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 10:00:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΤΚΚ2Π-Θ3Δ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3585/2022-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3585/2022-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 10:00:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ49Κ2Π-ΨΗΦ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2249/2022-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2249/2022-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 10:00:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΖΠΚ2Π-ΧΥ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2246/2022-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2246/2022-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 10:00:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΣΓΚ2Π-5ΓΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 398-06/02/2024

Τετ, 07/02/2024 - 17:25
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 398-06/02/2024
Ημ/νια: 07/02/2024 07:39:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ1ΒΚ2Π-60Ν

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 261-25/01/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 261-25/01/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 13:57:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨ0Κ2Π-ΚΙΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 260-25/01/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 260-25/01/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 13:57:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν4ΘΚ2Π-25Β

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 159-16/01/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 159-16/01/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 13:56:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΜ6Κ2Π-Δ7Β

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 158-16/01/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 158-16/01/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 13:56:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Ψ9Κ2Π-ΒΨ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 328-31/01/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 328-31/01/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 12:00:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ5ΠΚ2Π-ΑΦΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4441-06/02/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4441-06/02/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 11:55:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Π1Κ2Π-Ρ84

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3747-05/02/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3747-05/02/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 11:10:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΛΚ2Π-52Φ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3703-05/02/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3703-05/02/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 10:51:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΥ1Κ2Π-ΓΝ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4402-05/02/2024

Τρί, 06/02/2024 - 17:12
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4402-05/02/2024
Ημ/νια: 06/02/2024 10:36:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΨΞΚ2Π-ΧΤΥ

Σελίδες