Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 23 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Σάβ, 13/04/2024 - 05:18
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 12/04/2024 10:18:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΠΔΚ2Π-ΜΓΖ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Σάβ, 13/04/2024 - 05:18
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 12/04/2024 10:16:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΕΚΚ2Π-ΖΒ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2985/2021 - 05-JAN-23 - 22-NOV-23-11/04/2024

Παρ, 12/04/2024 - 05:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2985/2021 - 05-JAN-23 - 22-NOV-23-11/04/2024
Ημ/νια: 11/04/2024 12:52:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ43ΚΚ2Π-Ξ2Ρ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 992-10/04/2024

Παρ, 12/04/2024 - 05:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 992-10/04/2024
Ημ/νια: 11/04/2024 09:11:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚ0Κ2Π-Ρ8Ω

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 994-10/04/2024

Παρ, 12/04/2024 - 05:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 994-10/04/2024
Ημ/νια: 11/04/2024 09:11:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ1ΘΚ2Π-Κ1Υ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1000-10/04/2024

Παρ, 12/04/2024 - 05:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1000-10/04/2024
Ημ/νια: 11/04/2024 09:11:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΔΝΚ2Π-Ε48

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 901-10/04/2024

Παρ, 12/04/2024 - 05:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 901-10/04/2024
Ημ/νια: 11/04/2024 09:10:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠ3Κ2Π-6ΔΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3978/2022-10/04/2024

Παρ, 12/04/2024 - 05:18
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3978/2022-10/04/2024
Ημ/νια: 11/04/2024 09:10:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 688ΤΚ2Π-Ι46

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2701 - 11-DEC-23 - 29-JAN-24-10/04/2024

Πέμ, 11/04/2024 - 04:56
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2701 - 11-DEC-23 - 29-JAN-24-10/04/2024
Ημ/νια: 10/04/2024 14:19:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΤ7Κ2Π-Β18

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3666/2023 - 21-FEB-24-10/04/2024

Πέμ, 11/04/2024 - 04:56
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3666/2023 - 21-FEB-24-10/04/2024
Ημ/νια: 10/04/2024 13:39:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Η6Κ2Π-ΧΘΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 981-09/04/2024

Πέμ, 11/04/2024 - 04:56
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 981-09/04/2024
Ημ/νια: 10/04/2024 11:08:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ22Κ2Π-Ο39

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 969-09/04/2024

Πέμ, 11/04/2024 - 04:56
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 969-09/04/2024
Ημ/νια: 10/04/2024 11:08:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Π0Κ2Π-ΔΗ2

Έγκριση δαπάνης - ανάληψη υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»

Τετ, 10/04/2024 - 04:56
Θέμα: Έγκριση δαπάνης - ανάληψη υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»
Ημ/νια: 09/04/2024 12:03:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΗΛΚ2Π-ΞΡΞ

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον αθλητισμό, στο...

Τετ, 10/04/2024 - 04:56
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον αθλητισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 09/04/2024 11:22:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ940Κ2Π-ΗΕΥ

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών εκδηλώσεων κατά την διάρκεια της...

Τετ, 10/04/2024 - 04:56
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών εκδηλώσεων κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021- 2027
Ημ/νια: 09/04/2024 11:20:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΧ7Κ2Π-ΦΦ8

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αθλητικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ»...

Τετ, 10/04/2024 - 04:56
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αθλητικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 09/04/2024 10:10:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΣ1Κ2Π-Δ46

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3559-08/04/2024

Τετ, 10/04/2024 - 04:56
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3559-08/04/2024
Ημ/νια: 09/04/2024 10:01:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΣ6Κ2Π-411

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2533/2022-08/04/2024

Τετ, 10/04/2024 - 04:56
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2533/2022-08/04/2024
Ημ/νια: 09/04/2024 09:53:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΔΥΚ2Π-ΨΑΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3170/2022-08/04/2024

Τετ, 10/04/2024 - 04:56
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3170/2022-08/04/2024
Ημ/νια: 09/04/2024 09:53:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ψ7Κ2Π-Ζ67

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 956-05/04/2024

Τετ, 10/04/2024 - 04:56
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 956-05/04/2024
Ημ/νια: 09/04/2024 09:52:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΥΜΚ2Π-04Π

Σελίδες