Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 11 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1889/2023 - 06-JUN-24-07/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1889/2023 - 06-JUN-24-07/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 12:25:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Β3Κ2Π-6ΜΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3386 - 13-FEB-24 - 10-APR-24-07/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3386 - 13-FEB-24 - 10-APR-24-07/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 12:11:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΧΦΚ2Π-Ξ4Γ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 378-06/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 378-06/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 11:45:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ5ΞΚ2Π-6ΣΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 385-06/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 385-06/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 11:44:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 988ΞΚ2Π-6ΙΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1652-06/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1652-06/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 11:44:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΞΛΚ2Π-6Θ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1644-06/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1644-06/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 11:43:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΛ5Κ2Π-49Γ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1643-06/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1643-06/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 11:43:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΡ9Κ2Π-97Υ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1642-06/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1642-06/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 11:42:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΓΖΚ2Π-ΛΛ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1626-06/06/2024

Σάβ, 08/06/2024 - 01:01
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1626-06/06/2024
Ημ/νια: 07/06/2024 11:42:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΝΑΚ2Π-1Β8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 500-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 500-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 11:00:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η9ΓΚ2Π-2Ν8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 931-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 931-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 10:48:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΛ2Κ2Π-Ω4Φ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3095-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3095-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 10:37:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 922ΤΚ2Π-ΜΘΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 932-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 932-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 10:25:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΩΣΚ2Π-ΒΧ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 360/2023-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 360/2023-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 10:05:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΜ7Κ2Π-ΟΧ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/2023-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/2023-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 10:05:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΝΚΚ2Π-ΩΑΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2453/2023-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2453/2023-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 10:05:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΩΚΚ2Π-Θ1Ι

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2604/2023-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2604/2023-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 10:04:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ70Κ2Π-ΒΞ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1623-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1623-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 10:04:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΠΙΚ2Π-ΛΒΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1619-05/06/2024

Παρ, 07/06/2024 - 00:50
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1619-05/06/2024
Ημ/νια: 06/06/2024 09:35:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΔΟΚ2Π-Υ2Θ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1566 - 04-JUN-24-05/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1566 - 04-JUN-24-05/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 11:03:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΓΣΚ2Π-ΓΨΕ

Σελίδες