Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 31 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1090-04/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1090-04/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 10:12:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚ4Κ2Π-ΧΔΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3601-04/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3601-04/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 09:48:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ1ΔΚ2Π-4Ι8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1605-04/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1605-04/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 09:41:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΞΚΚ2Π-ΥΦΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1600-04/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1600-04/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 09:41:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ4ΘΚ2Π-6ΔΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1599-04/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1599-04/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 09:41:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΚ5Κ2Π-ΓΓΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2199/2021 - 10-JAN-23 - 06-JUN-23 - 12-APR-24-05/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2199/2021 - 10-JAN-23 - 06-JUN-23 - 12-APR-24-05/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 09:20:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΑΒΚ2Π-ΜΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1608-04/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1608-04/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 08:55:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΑΑΚ2Π-ΧΔ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1537-04/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1537-04/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 08:55:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗΧΚ2Π-ΘΓΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1538-04/06/2024

Πέμ, 06/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1538-04/06/2024
Ημ/νια: 05/06/2024 08:55:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΣΟΚ2Π-ΡΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 980 - 20-MAR-23-04/06/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 980 - 20-MAR-23-04/06/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 11:30:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Μ9Κ2Π-69Α

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2906-03/06/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2906-03/06/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 11:09:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΜΞΚ2Π-Ο6Ω

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3898-29/05/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3898-29/05/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 10:56:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Λ1Κ2Π-ΒΝΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4307-03/06/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4307-03/06/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 10:22:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΥΜΚ2Π-82Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4183-03/06/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4183-03/06/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 10:11:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΔΒΚ2Π-Υ4Δ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1453-03/06/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1453-03/06/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 09:59:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΧ5Κ2Π-Τ2Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1592-03/06/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1592-03/06/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 09:59:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ61Κ2Π-9Η8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 381-03/06/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 381-03/06/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 09:58:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η86Κ2Π-44Χ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 388-03/06/2024

Τετ, 05/06/2024 - 00:48
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 388-03/06/2024
Ημ/νια: 04/06/2024 09:58:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΨΜΚ2Π-Μ86

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2831 - 05-SEP-23 - 07-DEC-23 - 26-JAN-24 - 25-APR-24-03/06/2024

Τρί, 04/06/2024 - 00:43
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2831 - 05-SEP-23 - 07-DEC-23 - 26-JAN-24 - 25-APR-24-03/06/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 16:09:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΘΚΚ2Π-57Ρ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 667-31/05/2024

Τρί, 04/06/2024 - 00:43
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 667-31/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 10:34:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΡΨΚ2Π-ΧΦΣ

Σελίδες