Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 47 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 961-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 961-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 11:20:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ56Κ2Π-ΙΥΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1505-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1505-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 11:11:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΥΟΚ2Π-ΧΘΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4253-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4253-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 11:00:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΝΘΚ2Π-7Φ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1509-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1509-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 10:52:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΦΝΚ2Π-8Δ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1280-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1280-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 10:41:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΨΙΚ2Π-5Η6

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2595/2023-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2595/2023-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 10:12:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΛΧΚ2Π-ΧΙ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 554 - 30-APR-24-27/05/2024

Δευ, 27/05/2024 - 22:46
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 554 - 30-APR-24-27/05/2024
Ημ/νια: 27/05/2024 13:49:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ87ΒΚ2Π-ΒΙΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1478-24/05/2024

Δευ, 27/05/2024 - 22:46
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1478-24/05/2024
Ημ/νια: 27/05/2024 11:40:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΤΜΚ2Π-Π6Φ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2284 - 24-NOV-23 - 01-FEB-24 - 30-APR-24-24/05/2024

Δευ, 27/05/2024 - 22:46
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2284 - 24-NOV-23 - 01-FEB-24 - 30-APR-24-24/05/2024
Ημ/νια: 27/05/2024 11:32:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΗ9Κ2Π-ΦΗΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2618/2023-24/05/2024

Δευ, 27/05/2024 - 22:46
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2618/2023-24/05/2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:06:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠ8Κ2Π-ΦΨΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2626/2023-24/05/2024

Δευ, 27/05/2024 - 22:46
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2626/2023-24/05/2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:06:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΘΕΚ2Π-Μ7Φ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1488-24/05/2024

Δευ, 27/05/2024 - 22:46
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1488-24/05/2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:05:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΩ0Κ2Π-ΦΞ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1484-24/05/2024

Δευ, 27/05/2024 - 22:46
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1484-24/05/2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:05:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΦΛΚ2Π-46Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1482-24/05/2024

Δευ, 27/05/2024 - 22:46
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1482-24/05/2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:05:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 638ΣΚ2Π-6ΞΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3476 - 13-DEC-23 - 29-JAN-24-24/05/2024

Παρ, 24/05/2024 - 22:08
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3476 - 13-DEC-23 - 29-JAN-24-24/05/2024
Ημ/νια: 24/05/2024 14:30:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΝ6Κ2Π-ΔΝ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4174 - 08-FEB-24-24/05/2024

Παρ, 24/05/2024 - 22:08
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4174 - 08-FEB-24-24/05/2024
Ημ/νια: 24/05/2024 14:06:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΞΙΚ2Π-ΓΧΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4173 - 08-DEC-23 - 29-JAN-24-24/05/2024

Παρ, 24/05/2024 - 22:08
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4173 - 08-DEC-23 - 29-JAN-24-24/05/2024
Ημ/νια: 24/05/2024 13:30:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΧ7Κ2Π-Λ04

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 308 - 30-JAN-24-24/05/2024

Παρ, 24/05/2024 - 22:08
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 308 - 30-JAN-24-24/05/2024
Ημ/νια: 24/05/2024 13:14:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι6ΤΚ2Π-ΨΘΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 770-23/05/2024

Παρ, 24/05/2024 - 22:08
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 770-23/05/2024
Ημ/νια: 24/05/2024 12:11:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΔΑΚ2Π-2ΚΦ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 427-23/05/2024

Παρ, 24/05/2024 - 22:08
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 427-23/05/2024
Ημ/νια: 24/05/2024 12:11:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΖΒΚ2Π-7ΩΙ

Σελίδες