Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 36 λεπτά

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΩΝ ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜ ΜΑΝΤΕΣ ΟΕ

Σάβ, 15/06/2024 - 04:24
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΩΝ ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜ ΜΑΝΤΕΣ ΟΕ
Ημ/νια: 14/06/2024 12:58:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΤΒΚ2Π-7ΣΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΑ

Σάβ, 15/06/2024 - 04:24
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 14/06/2024 12:28:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΝΘΚ2Π-ΣΜ0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΑ

Σάβ, 15/06/2024 - 04:24
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 14/06/2024 12:27:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6705Κ2Π-ΙΔ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 763-13/06/2024

Σάβ, 15/06/2024 - 04:24
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 763-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:57:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΛ2Κ2Π-ΛΣ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3265-13/06/2024

Σάβ, 15/06/2024 - 04:24
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3265-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:46:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΙΒΚ2Π-ΞΨΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4512/2022-13/06/2024

Σάβ, 15/06/2024 - 04:24
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4512/2022-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΡΦΚ2Π-ΣΟΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 139-13/06/2024

Σάβ, 15/06/2024 - 04:24
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 139-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:39:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΦΗΚ2Π-ΛΓΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1610-13/06/2024

Σάβ, 15/06/2024 - 04:24
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1610-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:39:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΥΦΚ2Π-9ΩΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3460/2023-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3460/2023-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 13:28:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑΗΚ2Π-540

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1708-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1708-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 10:35:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΗΑΚ2Π-ΝΓ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1707-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1707-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 10:23:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ50ΛΚ2Π-ΞΣΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1710-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1710-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 10:15:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΚΞΚ2Π-Ζ1Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1712-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1712-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 10:07:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ15Κ2Π-Ω68

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3219-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3219-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:59:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ4ΤΚ2Π-ΑΧΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1704-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1704-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:49:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ω6Κ2Π-ΙΧ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2743/2023-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2743/2023-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:45:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ33ΝΚ2Π-Ρ9Β

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1698-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1698-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:45:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ω0Κ2Π-ΤΤ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1657-12/06/2024

Παρ, 14/06/2024 - 04:23
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1657-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:45:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΒ2Κ2Π-ΧΔΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1697-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1697-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 11:20:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ8ΒΚ2Π-Ι5Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1628-11/06/2024

Πέμ, 13/06/2024 - 03:39
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1628-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 11:12:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΖΟΚ2Π-5ΛΙ

Σελίδες