Άρθρο

Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος κλάδων οικονομικής δραστηριότητας

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στην “Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος κλάδων οικονομικής δραστηριότητας” στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στο παρακάτω αρχείο.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_analysi_antagonistikoy_perivallontos_kladon_kye.pdf230.38 KB