Προϋπολογισμός

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018

1η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018

Κατά την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους προέκυψε ανάγκη τροποποίησης του.

Επίσης αυξάνουμε τον Προϋπολογισμό του 2018 κατά 350.131,00€ καθώς αναμένονται χορηγίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θα πιστωθεί στον ΚΑ: 64.06.00 Δωρεές για Κοινωφελείς Σκοπούς και θα εγγραφεί στον ΚΑ: 74.02

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω αρχείο.

Ετικέτες: 

Προϋπολογισμός έτους 2018

Ενημερωθείτε από τα αρχεία που ακολουθούν για το καταρτισθέν σε τριτοβάθμια ανάπτυξη σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού με το Ταμειακό Πρόγραμμα του έτους 2018 το ύψος του οποίου ανέρχεται σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00€), καθώς και τους επιμέρους προϋπολογισμούς οι οποίοι έχουν ως εξής:

Ετικέτες: 

Εγγραφή στο Προϋπολογισμός