Ανακοινώσεις

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ. 2986/9-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιεί ότι κατόπιν,

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, της πράξης "FEMINA"

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, για σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της Πράξης "Female participation in high-tech enterprises".

Διαβάστε περισσότερα στα παρακάτω σχετικά αρχεία.

 

Σελίδες