Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 19 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3600-29/05/2024

Πέμ, 30/05/2024 - 23:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3600-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 11:05:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ86ΟΚ2Π-5Ξ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1557-29/05/2024

Πέμ, 30/05/2024 - 23:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1557-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 10:45:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔΛΚ2Π-ΜΔΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1556-29/05/2024

Πέμ, 30/05/2024 - 23:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1556-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 10:45:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΞ5Κ2Π-ΦΞΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 387/2023-29/05/2024

Πέμ, 30/05/2024 - 23:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 387/2023-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 10:21:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΤΔΚ2Π-ΖΨ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 231-29/05/2024

Πέμ, 30/05/2024 - 23:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 231-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 10:21:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ16Κ2Π-ΗΟΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1551-29/05/2024

Πέμ, 30/05/2024 - 23:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1551-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 10:20:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΣ7Κ2Π-ΖΥΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1535-29/05/2024

Πέμ, 30/05/2024 - 23:41
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1535-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 10:20:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΞΘΚ2Π-93Φ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ-Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ-Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ
Ημ/νια: 29/05/2024 12:00:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ν3ΑΚ2Π-268

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 29/05/2024 11:58:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ9ΓΚ2Π-ΑΔΜ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 29/05/2024 11:56:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΦ7Κ2Π-9ΗΒ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 29/05/2024 11:46:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΤΓΚ2Π-2ΤΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 29/05/2024 11:45:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ7ΕΚ2Π-ΝΘΠ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 29/05/2024 11:43:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΑΣΚ2Π-8ΘΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 544-28/05/2024

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 544-28/05/2024
Ημ/νια: 29/05/2024 11:36:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Θ9Κ2Π-ΒΧΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 29/05/2024 11:19:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΝΞΚ2Π-ΓΨΓ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ

Τετ, 29/05/2024 - 23:34
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
Ημ/νια: 29/05/2024 11:05:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΠΗΚ2Π-7ΟΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1056-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1056-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 12:02:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ3ΕΚ2Π-5Ο9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1500-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1500-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 11:48:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΤΞΚ2Π-ΗΔΟ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1502-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1502-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 11:34:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΩΚ2Π-ΟΦΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1504-27/05/2024

Τρί, 28/05/2024 - 22:54
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1504-27/05/2024
Ημ/νια: 28/05/2024 11:27:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΓΚ2Π-720

Σελίδες