Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 7 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1220-23/05/2024

Παρ, 24/05/2024 - 22:08
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1220-23/05/2024
Ημ/νια: 24/05/2024 11:48:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖΙΚ2Π-Δ22

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 420 - 15-APR-24-23/05/2024

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 420 - 15-APR-24-23/05/2024
Ημ/νια: 23/05/2024 14:03:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΛΖΚ2Π-Λ8Π

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΠΑΣΜΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΠΑΣΜΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 14:02:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ69ΘΚ2Π-Ψ3Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 13:59:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Β0Κ2Π-ΞΟΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 13:57:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ2ΨΚ2Π-6ΓΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 11:33:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΣΔΚ2Π-25Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 11:31:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟΥΚ2Π-ΙΞ1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 11:26:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η9ΩΚ2Π-ΦΚΓ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ημ/νια: 23/05/2024 10:50:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΙ8Κ2Π-ΝΣ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 23/05/2024 10:48:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΕΟΚ2Π-ΔΑΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Πέμ, 23/05/2024 - 20:31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 23/05/2024 10:46:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΨΞΚ2Π-ΛΚΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1777/2022 - 02-JUN-23 - 19-JUL-23-22/05/2024

Τετ, 22/05/2024 - 17:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1777/2022 - 02-JUN-23 - 19-JUL-23-22/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:33:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ22ΛΚ2Π-2ΛΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1433-21/05/2024

Τετ, 22/05/2024 - 17:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1433-21/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:25:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΓΠΚ2Π-ΩΡΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1439-22/05/2024

Τετ, 22/05/2024 - 17:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1439-22/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:20:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΧΨΚ2Π-ΜΡΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1423-21/05/2024

Τετ, 22/05/2024 - 17:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1423-21/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 09:48:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΑ1Κ2Π-9ΒΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1409/2022 - 12-FEB-24 - 01-MAY-24-22/05/2024

Τετ, 22/05/2024 - 17:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1409/2022 - 12-FEB-24 - 01-MAY-24-22/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 08:57:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ28ΟΚ2Π-ΔΥΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3782/2021 - 09-FEB-23 - 16-MAR-23 - 19-JUL-23-22/05/2024

Τετ, 22/05/2024 - 17:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3782/2021 - 09-FEB-23 - 16-MAR-23 - 19-JUL-23-22/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 08:28:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΛΜΚ2Π-1ΣΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1426-21/05/2024

Τετ, 22/05/2024 - 17:22
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1426-21/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 07:47:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ0ΙΚ2Π-ΚΩ4

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ»,...

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 21/05/2024 14:05:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗΔΚ2Π-Φ3Θ

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων της 3ης εβδομάδας «Όλοι μαζί - Όλοι Ίσοι», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ...

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων της 3ης εβδομάδας «Όλοι μαζί - Όλοι Ίσοι», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 21/05/2024 14:04:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Ν4Κ2Π-3Α3

Σελίδες