Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας

Σας καλωσορίζουμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στο δικτυακό τόπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητές του έχουν αναπτυξιακό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην οικονομική βελτίωση και αναβάθμιση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ως εργαλείο ανάπτυξης παρέχει οικονομοτεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ειδικά στον τομέα της εκπόνησης μελετών, διεξαγωγής ερευνών, εκτέλεσης Προγραμμάτων αλλά και της διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης μέσω της συμβολής του στην ταχύτερη δυνατή απορρόφηση και αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών & Εθνικών πόρων, την ανάπτυξη  ειδικών δράσεων στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών και δυνατοτήτων της Περιφέρειας μας.

Δουλεύοντας με στοχοθεσία και σωστό σχεδιασμό, πιστεύουμε ακράδαντα, ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας μας, ώστε να διαμορφώσουμε μια Περιφέρεια πρότυπο, που θα κάνει υπερήφανους τους πολίτες της και θα κρατάει τα παιδιά της στον τόπο τους.


Ο Πρόεδρος του Π.Τ.Α.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
& Περιφερειάρχης
ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.248/29-1-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή...
Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.3995/28-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Δομή...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣγια την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργουτης Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»...