Άρθρο

Προμήθεια intranet υποστήριξης εργασιών της Δομής ΓΕΦΥΡΑ

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης εργασιών της δομής ΓΕΦΥΡΑ για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ' αριθ. 02/2018 μελέτη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Για περισσότερα διαβάστε στα σχετικά αρχεία που ακολουθούν.