Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 59 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1777/2022 - 02-JUN-23 - 19-JUL-23-22/05/2024

πριν από 3 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1777/2022 - 02-JUN-23 - 19-JUL-23-22/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:33:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ22ΛΚ2Π-2ΛΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1433-21/05/2024

πριν από 3 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1433-21/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:25:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΓΠΚ2Π-ΩΡΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1439-22/05/2024

πριν από 3 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1439-22/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 10:20:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΧΨΚ2Π-ΜΡΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1423-21/05/2024

πριν από 3 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1423-21/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 09:48:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΑ1Κ2Π-9ΒΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1409/2022 - 12-FEB-24 - 01-MAY-24-22/05/2024

πριν από 3 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1409/2022 - 12-FEB-24 - 01-MAY-24-22/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 08:57:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ28ΟΚ2Π-ΔΥΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3782/2021 - 09-FEB-23 - 16-MAR-23 - 19-JUL-23-22/05/2024

πριν από 3 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3782/2021 - 09-FEB-23 - 16-MAR-23 - 19-JUL-23-22/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 08:28:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΛΜΚ2Π-1ΣΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1426-21/05/2024

πριν από 3 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1426-21/05/2024
Ημ/νια: 22/05/2024 07:47:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ0ΙΚ2Π-ΚΩ4

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ»,...

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων κατά την διάρκεια της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 21/05/2024 14:05:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗΔΚ2Π-Φ3Θ

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων της 3ης εβδομάδας «Όλοι μαζί - Όλοι Ίσοι», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ...

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων της 3ης εβδομάδας «Όλοι μαζί - Όλοι Ίσοι», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ6004225 και Κ.Α2023ΕΠ05670064 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027
Ημ/νια: 21/05/2024 14:04:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Ν4Κ2Π-3Α3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1410-20/05/2024

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1410-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 10:30:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΛΖΚ2Π-70Ζ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 152 - 18-APR-24-21/05/2024

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 152 - 18-APR-24-21/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 10:20:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΠΡΚ2Π-7ΔΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 195 - 19-MAR-24-21/05/2024

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 195 - 19-MAR-24-21/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 10:09:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΧΟΚ2Π-ΩΑ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 348-20/05/2024

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 348-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 09:58:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΝΣΚ2Π-Ψ58

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1365-20/05/2024

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1365-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 08:03:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΨ8Κ2Π-Φ06

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1076-20/05/2024

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1076-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 08:03:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΗΘΚ2Π-Χ4Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1075-20/05/2024

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1075-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 08:03:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΚΑΚ2Π-ΟΣ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1364-20/05/2024

Τρί, 21/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1364-20/05/2024
Ημ/νια: 21/05/2024 08:02:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟΦΚ2Π-Λ27

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ"

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ"
Ημ/νια: 20/05/2024 13:10:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΩΧΚ2Π-ΚΗ8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ FILORIDI APOSTOL & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ FILORIDI APOSTOL & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 20/05/2024 12:27:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΣΘΚ2Π-Δ0Η

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Δευ, 20/05/2024 - 16:19
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 20/05/2024 12:11:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ8ΝΚ2Π-0ΓΗ

Σελίδες