Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 49 λεπτά

Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών

πριν από 2 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών
Ημ/νια: 18/08/2022 15:15:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΒ8Κ2Π-ΡΚΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2915-18/08/2022

πριν από 2 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2915-18/08/2022
Ημ/νια: 18/08/2022 15:05:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΣΒΚ2Π-ΨΨΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1865-18/08/2022

πριν από 2 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1865-18/08/2022
Ημ/νια: 18/08/2022 14:52:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΗ9Κ2Π-Η9Ρ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2702-18/08/2022

πριν από 2 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2702-18/08/2022
Ημ/νια: 18/08/2022 14:43:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΨΕΚ2Π-Ο67

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2831-17/08/2022

πριν από 2 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2831-17/08/2022
Ημ/νια: 18/08/2022 12:33:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΒ2Κ2Π-1ΣΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2914-17/08/2022

Πέμ, 18/08/2022 - 11:55
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2914-17/08/2022
Ημ/νια: 18/08/2022 09:16:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ5ΙΚ2Π-6Θ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2923-16/08/2022

Τετ, 17/08/2022 - 11:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2923-16/08/2022
Ημ/νια: 17/08/2022 11:28:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω9ΜΚ2Π-ΟΩ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2499-16/08/2022

Τετ, 17/08/2022 - 11:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2499-16/08/2022
Ημ/νια: 17/08/2022 11:07:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΘΣΚ2Π-ΕΧΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2918-16/08/2022

Τετ, 17/08/2022 - 11:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2918-16/08/2022
Ημ/νια: 17/08/2022 10:55:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΞΦΚ2Π-ΝΦ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2019-16/08/2022

Τετ, 17/08/2022 - 11:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2019-16/08/2022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:21:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΠΕΚ2Π-ΙΤΜ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2942-16/08/2022

Τετ, 17/08/2022 - 11:44
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2942-16/08/2022
Ημ/νια: 17/08/2022 09:04:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΖΛΚ2Π-ΒΘ2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 12/08/2022 09:09:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΞΒΚ2Π-Ω8Ψ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2924-11/08/2022

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2924-11/08/2022
Ημ/νια: 11/08/2022 14:30:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΒΦΚ2Π-4ΝΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2925-11/08/2022

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2925-11/08/2022
Ημ/νια: 11/08/2022 14:30:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ69Κ2Π-ΣΗΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ-Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ-Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ
Ημ/νια: 11/08/2022 13:37:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΡΒΚ2Π-ΛΜΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 11/08/2022 13:35:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΜ4Κ2Π-Ρ5Λ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 11/08/2022 13:34:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Γ0Κ2Π-Π7Δ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημ/νια: 11/08/2022 12:58:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΣΣΚ2Π-5ΞΒ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημ/νια: 11/08/2022 12:57:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΜΓΚ2Π-ΚΑ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ

Παρ, 12/08/2022 - 11:32
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 11/08/2022 12:55:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 648ΑΚ2Π-5ΘΔ

Σελίδες