Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εγγραφή στο Ροή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 30 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2408/2021-13/01/2022

Παρ, 14/01/2022 - 11:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2408/2021-13/01/2022
Ημ/νια: 14/01/2022 09:26:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ6ΚΚ2Π-ΔΞΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2197/2021-13/01/2022

Παρ, 14/01/2022 - 11:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2197/2021-13/01/2022
Ημ/νια: 14/01/2022 09:17:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΘ2Κ2Π-Ν2Χ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3883/2021-13/01/2022

Παρ, 14/01/2022 - 11:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3883/2021-13/01/2022
Ημ/νια: 14/01/2022 08:47:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΜΓΚ2Π-Ο5Ρ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2345/2021-13/01/2022

Παρ, 14/01/2022 - 11:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2345/2021-13/01/2022
Ημ/νια: 14/01/2022 08:26:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω2ΞΚ2Π-ΚΙΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3270/2021-13/01/2022

Παρ, 14/01/2022 - 11:14
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3270/2021-13/01/2022
Ημ/νια: 14/01/2022 08:25:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΕΜΚ2Π-ΞΒΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3773/2021-10/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3773/2021-10/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 11:08:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙ4Κ2Π-Ρ92

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22-12/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22-12/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 10:56:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ4ΥΚ2Π-Χ2Δ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3385/2021-12/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3385/2021-12/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 09:46:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ5ΥΚ2Π-827

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3628/2021-13/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3628/2021-13/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 08:48:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΞ0Κ2Π-3ΘΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1737/2021-12/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1737/2021-12/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 08:25:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΟΓΚ2Π-Ψ2Υ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3194/2021-12/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3194/2021-12/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 08:25:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΦ9Κ2Π-ΩΙΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2920/2021-12/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2920/2021-12/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 08:25:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΘΛΚ2Π-ΝΡΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2359/2021-12/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2359/2021-12/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 08:24:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΜΗΚ2Π-22Δ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2918/2021-12/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2918/2021-12/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 08:24:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω50Κ2Π-ΣΧΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 83-12/01/2022

Πέμ, 13/01/2022 - 11:10
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 83-12/01/2022
Ημ/νια: 13/01/2022 08:16:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΖΜΚ2Π-Φ28

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2657/2021-11/01/2022

Τετ, 12/01/2022 - 11:09
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2657/2021-11/01/2022
Ημ/νια: 12/01/2022 08:11:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ59Κ2Π-Ρ8Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3077/2021-11/01/2022

Τετ, 12/01/2022 - 11:09
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3077/2021-11/01/2022
Ημ/νια: 12/01/2022 08:11:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ9ΑΚ2Π-Φ29

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 393/2021-11/01/2022

Τετ, 12/01/2022 - 11:09
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 393/2021-11/01/2022
Ημ/νια: 12/01/2022 08:11:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Ν9Κ2Π-ΥΘΦ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 74-11/01/2022

Τετ, 12/01/2022 - 11:09
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 74-11/01/2022
Ημ/νια: 12/01/2022 08:11:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ775Κ2Π-1Κ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3501-07/01/2022

Τετ, 12/01/2022 - 11:09
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3501-07/01/2022
Ημ/νια: 11/01/2022 11:58:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΩΚ2Π-Γ40

Σελίδες