Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4255-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4255-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 10:01:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΝ5Κ2Π-ΓΑ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2910/2021 - 11-APR-22-01/12/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2910/2021 - 11-APR-22-01/12/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:45:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΩ3Κ2Π-ΟΝΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3601-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3601-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:40:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΜΖΚ2Π-0ΟΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3583-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3583-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:40:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΝ5Κ2Π-4Λ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3589-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3589-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:40:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦ1Κ2Π-Μ2Μ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1745-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1745-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:40:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΣΥΚ2Π-3ΙΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1716-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1716-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:40:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΥΩΚ2Π-ΦΒ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 679-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 679-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:39:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΥΝΚ2Π-Δ10

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2222-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2222-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:39:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΔΙΚ2Π-07Ω

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1260-30/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1260-30/11/2022
Ημ/νια: 01/12/2022 09:38:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ79ΡΚ2Π-Ψ0Α

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4205-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4205-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 12:18:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η3ΓΚ2Π-71Ε

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4206-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4206-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 12:00:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΥΒΚ2Π-7ΩΦ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4208-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4208-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 11:53:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΦΚΚ2Π-ΟΘΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4207-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4207-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 11:47:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΟΛΚ2Π-ΜΛΟ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4231-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4231-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 11:29:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΛ0Κ2Π-Λ42

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3344-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3344-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 10:32:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΕΕΚ2Π-ΝΣΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4236-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4236-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 10:32:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α3ΗΚ2Π-3Ρ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4235-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4235-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 10:31:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ9ΥΚ2Π-62Υ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4234-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4234-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 10:31:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω36ΟΚ2Π-ΜΧΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 673-29/11/2022

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 673-29/11/2022
Ημ/νια: 30/11/2022 10:06:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΖΞΚ2Π-5ΒΥ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας