Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 243-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 243-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 10:50:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν9ΔΚ2Π-ΚΧΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4569-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4569-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 10:36:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΛ8Κ2Π-ΣΦΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4537-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4537-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 10:10:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ2ΦΚ2Π-ΔΨΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3977 - 17-MAR-23-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3977 - 17-MAR-23-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 09:51:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΞ4Κ2Π-Φ5Ρ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 237-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 237-16/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 09:48:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΠΕΚ2Π-1ΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 731-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 731-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 09:30:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6874Κ2Π-ΚΦΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3934/2021-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3934/2021-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 09:27:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΔΡΚ2Π-4Ω7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 973-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 973-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 09:26:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΕΥΚ2Π-Ο70

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 972-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 972-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 09:26:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι0ΝΚ2Π-Ε4Φ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 974-17/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 974-17/03/2023
Ημ/νια: 20/03/2023 09:26:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ8ΦΚ2Π-Σ49

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1361-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1361-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 11:14:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΛ4Κ2Π-ΕΡΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 118-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 118-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 11:05:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΨ0Κ2Π-ΡΦΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1486-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1486-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 10:50:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΥΤΚ2Π-ΡΗ6

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1787-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1787-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 10:42:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΛΑΚ2Π-4ΨΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3717-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3717-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 10:24:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Η5Κ2Π-ΕΚΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1786-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1786-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 10:24:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΡΚ2Π-ΜΔ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 180-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 180-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 10:23:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΤ3Κ2Π-ΦΛΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3190/2022-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3190/2022-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 09:39:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΩΦΚ2Π-ΝΜΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 954-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 954-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 09:39:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΣ5Κ2Π-Θ1Ι

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1783/2022-16/03/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1783/2022-16/03/2023
Ημ/νια: 17/03/2023 09:39:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΓ2Κ2Π-ΒΗΔ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας