Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2610/2023-18/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2610/2023-18/06/2024
Ημ/νια: 19/06/2024 09:54:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΦΠΚ2Π-4ΒΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2585/2023-18/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2585/2023-18/06/2024
Ημ/νια: 19/06/2024 09:53:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΕΥΚ2Π-ΡΗΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 657-18/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 657-18/06/2024
Ημ/νια: 19/06/2024 09:53:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΕ8Κ2Π-0Ψ8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Ημ/νια: 18/06/2024 11:57:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΤΥΚ2Π-0ΤΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Ημ/νια: 18/06/2024 11:54:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΘΑΚ2Π-ΠΒΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 18/06/2024 11:52:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΠ1Κ2Π-Ε3Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 18/06/2024 11:50:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ5ΓΚ2Π-ΒΗΦ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 18/06/2024 11:48:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ2ΥΚ2Π-ΦΧΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 18/06/2024 11:42:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΚ0Κ2Π-Χ72

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 521-17/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 521-17/06/2024
Ημ/νια: 18/06/2024 11:33:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Λ3Κ2Π-Ξ29

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1690-17/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1690-17/06/2024
Ημ/νια: 18/06/2024 11:26:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 672ΤΚ2Π-5ΞΙ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Ημ/νια: 18/06/2024 11:13:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η62Κ2Π-83Η

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Ημ/νια: 18/06/2024 11:10:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο5ΓΚ2Π-6ΟΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 751-14/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 751-14/06/2024
Ημ/νια: 17/06/2024 11:02:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι8ΒΚ2Π-45Γ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1098-14/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1098-14/06/2024
Ημ/νια: 17/06/2024 10:52:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΤ5Κ2Π-ΙΚΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 581/2022-14/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 581/2022-14/06/2024
Ημ/νια: 17/06/2024 10:11:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΨΑΚ2Π-Ε7Ω

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1723-14/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1723-14/06/2024
Ημ/νια: 17/06/2024 10:02:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΔΚΚ2Π-ΜΚ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1609-14/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1609-14/06/2024
Ημ/νια: 17/06/2024 07:53:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ17ΞΚ2Π-Λ2Ζ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1403/2022-13/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1403/2022-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 13:40:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚΒΒΚ2Π-Τ2Ν

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2 2024 - θ2

Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2 2024 - θ2
Ημ/νια: 14/06/2024 13:12:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΙ5Κ2Π-ΙΡΦ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας