Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1643 - 14-JUN-23 - 04-JUL-23-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1643 - 14-JUN-23 - 04-JUL-23-01/02/2024
Ημ/νια: 01/02/2024 14:45:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΙ7Κ2Π-5ΑΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1347 - 22-AUG-23 - 18-SEP-23-01/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1347 - 22-AUG-23 - 18-SEP-23-01/02/2024
Ημ/νια: 01/02/2024 14:35:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ2ΤΚ2Π-ΚΝ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3639-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3639-31/01/2024
Ημ/νια: 01/02/2024 10:26:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΔ6Κ2Π-ΠΨ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4158-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4158-31/01/2024
Ημ/νια: 01/02/2024 10:08:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΕΨΚ2Π-ΥΩΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2649/2022-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2649/2022-31/01/2024
Ημ/νια: 01/02/2024 09:23:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Ι7Κ2Π-Β04

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1754/2022-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1754/2022-31/01/2024
Ημ/νια: 01/02/2024 09:23:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΞ9Κ2Π-Τ9Χ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 330-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 330-31/01/2024
Ημ/νια: 01/02/2024 09:23:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω8ΑΚ2Π-Τ9Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1465 - 26-SEP-23 - 23-NOV-23-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1465 - 26-SEP-23 - 23-NOV-23-31/01/2024
Ημ/νια: 31/01/2024 13:33:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β7ΧΚ2Π-213

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3149 - 18-SEP-23 - 17-NOV-23-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3149 - 18-SEP-23 - 17-NOV-23-31/01/2024
Ημ/νια: 31/01/2024 12:45:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ85ΕΚ2Π-Δ1Χ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΖΑΖΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΖΑΖΑΣ
Ημ/νια: 31/01/2024 12:22:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΔΘΚ2Π-ΠΟ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 31/01/2024 12:20:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η4ΠΚ2Π-ΚΩΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 31/01/2024 12:15:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΘΕΚ2Π-ΥΗΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 272-30/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 272-30/01/2024
Ημ/νια: 31/01/2024 12:08:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α4ΔΚ2Π-8ΔΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε
Ημ/νια: 31/01/2024 12:00:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΜΦΚ2Π-Υ70

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 31/01/2024 11:58:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΓΖΚ2Π-9Ι7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2921-30/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2921-30/01/2024
Ημ/νια: 31/01/2024 11:52:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΣ0Κ2Π-ΧΩΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ
Ημ/νια: 30/01/2024 13:58:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚ3ΗΚ2Π-ΦΛΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Ημ/νια: 30/01/2024 13:56:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ13ΣΚ2Π-ΨΦΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Ημ/νια: 30/01/2024 13:54:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΡΙΚ2Π-ΥΞΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2678 - 08-MAY-23 - 07-JUL-23-30/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2678 - 08-MAY-23 - 07-JUL-23-30/01/2024
Ημ/νια: 30/01/2024 13:53:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Φ8Κ2Π-ΤΩΟ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας