Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 124-13/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 124-13/02/2024
Ημ/νια: 14/02/2024 09:54:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 619ΖΚ2Π-ΤΚΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 447-13/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 447-13/02/2024
Ημ/νια: 14/02/2024 09:45:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΩ3Κ2Π-Μ75

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4095/2023-13/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4095/2023-13/02/2024
Ημ/νια: 14/02/2024 09:44:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΧ4Κ2Π-ΦΜ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2450/2023-13/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2450/2023-13/02/2024
Ημ/νια: 14/02/2024 09:44:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ92Κ2Π-Κ4Π

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 448-13/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 448-13/02/2024
Ημ/νια: 14/02/2024 09:44:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΧΓΚ2Π-802

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 446-13/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 446-13/02/2024
Ημ/νια: 14/02/2024 09:44:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΕΠΚ2Π-ΧΗΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 430-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 430-12/02/2024
Ημ/νια: 14/02/2024 09:30:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΔ4Κ2Π-4ΩΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2947 -12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2947 -12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 10:48:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΒΞΚ2Π-87Χ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 431-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 431-12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 10:36:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓΝΚ2Π-1ΝΡ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 426-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 426-12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 10:26:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Φ0Κ2Π-6Ι4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3949-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3949-12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 10:16:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΥΩΚ2Π-ΤΛ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 409-07/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 409-07/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 09:58:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Κ0Κ2Π-Κ3Κ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1665/2023-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1665/2023-12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 09:54:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΞΞΚ2Π-ΒΧ5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1658/2023-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1658/2023-12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 09:54:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΩΙΚ2Π-2ΤΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2101/2023-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2101/2023-12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 09:54:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 603ΩΚ2Π-ΚΣ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1671/2023-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1671/2023-12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 09:54:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΤΠΚ2Π-ΜΡ3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1663/2023-12/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1663/2023-12/02/2024
Ημ/νια: 13/02/2024 09:54:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ7ΩΚ2Π-4ΡΟ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4249-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4249-09/02/2024
Ημ/νια: 12/02/2024 10:47:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ7ΞΚ2Π-ΓΙΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 296-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 296-09/02/2024
Ημ/νια: 12/02/2024 10:29:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ80Κ2Π-0ΨΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2567-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2567-09/02/2024
Ημ/νια: 12/02/2024 10:10:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΟΔΚ2Π-ΣΩΖ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας