Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ημ/νια: 26/02/2024 11:25:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΞΝΚ2Π-810

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 26/02/2024 11:23:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ6ΞΚ2Π-Υ5Μ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΠΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΠΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 26/02/2024 11:21:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε1ΒΚ2Π-08Π

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3467/2023-23/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3467/2023-23/02/2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:10:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Θ7Κ2Π-ΙΟΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3256/2023-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3256/2023-22/02/2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:10:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΙΔΚ2Π-7Μ8

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3887/2023-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3887/2023-22/02/2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:10:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΓΜΚ2Π-ΜΧ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3255/2023-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3255/2023-22/02/2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:10:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΔΝΚ2Π-ΗΛΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3803/2023-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3803/2023-22/02/2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:09:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΩΖΚ2Π-ΓΨΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3805/2023-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3805/2023-22/02/2024
Ημ/νια: 26/02/2024 11:09:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΡ0Κ2Π-Γ55

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 529-23/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 529-23/02/2024
Ημ/νια: 26/02/2024 10:14:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΨ8Κ2Π-42Δ

1η Εντολή Πληρωμής ποσού 53.137,34€ Έργου της ΣΑΤΑ055 με Κ.Α.:2022ΤΑ0550000 και τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο>> υπ. 4ο << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΣΟΣ -...

Θέμα: 1η Εντολή Πληρωμής ποσού 53.137,34€ Έργου της ΣΑΤΑ055 με Κ.Α.:2022ΤΑ0550000 και τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο>> υπ. 4ο << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΣΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ >> ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ημ/νια: 23/02/2024 11:44:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΗΩΚ2Π-ΞΨΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3676-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3676-22/02/2024
Ημ/νια: 23/02/2024 11:25:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΛΓΚ2Π-Ε13

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1088-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1088-22/02/2024
Ημ/νια: 23/02/2024 10:28:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΤΕΚ2Π-832

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2930-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2930-22/02/2024
Ημ/νια: 23/02/2024 10:18:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΜΠΚ2Π-3ΝΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 471-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 471-22/02/2024
Ημ/νια: 23/02/2024 10:10:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΗ6Κ2Π-0Τ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 508-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 508-22/02/2024
Ημ/νια: 23/02/2024 09:51:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΗΜΚ2Π-ΕΣΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
Ημ/νια: 23/02/2024 09:47:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Ο3Κ2Π-ΒΩΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ
Ημ/νια: 23/02/2024 09:45:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΟ8Κ2Π-ΧΣΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 23/02/2024 09:43:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΣΩΚ2Π-ΤΣΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 23/02/2024 09:41:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΨΔΚ2Π-5Ρ7

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας