Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2542-19/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2542-19/02/2024
Ημ/νια: 20/02/2024 11:23:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η9ΡΚ2Π-6ΡΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4425-19/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4425-19/02/2024
Ημ/νια: 20/02/2024 11:15:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 968ΒΚ2Π-ΑΕ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3485-19/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3485-19/02/2024
Ημ/νια: 20/02/2024 11:01:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΦ7Κ2Π-ΦΚΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3024/2022-19/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3024/2022-19/02/2024
Ημ/νια: 20/02/2024 10:44:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΓΜΚ2Π-ΝΟ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 49/2023-19/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 49/2023-19/02/2024
Ημ/νια: 20/02/2024 10:44:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΖΕΚ2Π-ΤΝ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής»
Ημ/νια: 20/02/2024 10:17:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ9ΛΚ2Π-ΒΔ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3988/2023-19/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3988/2023-19/02/2024
Ημ/νια: 20/02/2024 10:16:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΑΟΚ2Π-2ΗΘ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3987/2023-19/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3987/2023-19/02/2024
Ημ/νια: 20/02/2024 10:16:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Β2Κ2Π-ΓΝ7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"
Ημ/νια: 20/02/2024 10:15:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η0ΚΚ2Π-ΞΛΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 477-19/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 477-19/02/2024
Ημ/νια: 20/02/2024 10:13:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΞΙΚ2Π-ΣΙΠ

1η Εντολή Πληρωμής προκαταβολής ποσού 749.756,77€ Έργου της ΣΑΤΑ055 με Κ.Α.:2022ΤΑ0550000 και τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο>> υπ. 2ο << ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ – ΗΛΙΑ...

Θέμα: 1η Εντολή Πληρωμής προκαταβολής ποσού 749.756,77€ Έργου της ΣΑΤΑ055 με Κ.Α.:2022ΤΑ0550000 και τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο>> υπ. 2ο << ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ – ΗΛΙΑ – Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ >> ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: SICAP A.T.E.
Ημ/νια: 19/02/2024 10:45:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΙΒΚ2Π-ΞΛ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4127-16/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4127-16/02/2024
Ημ/νια: 19/02/2024 09:54:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΧΙΚ2Π-ΨΝΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3723-16/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3723-16/02/2024
Ημ/νια: 19/02/2024 09:42:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΠ1Κ2Π-30Ν

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1669/2023-16/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1669/2023-16/02/2024
Ημ/νια: 19/02/2024 09:26:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΥΒΚ2Π-Ο6Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4051/2023-16/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4051/2023-16/02/2024
Ημ/νια: 19/02/2024 09:26:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΗΞΚ2Π-Ω1Ψ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 472-16/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 472-16/02/2024
Ημ/νια: 19/02/2024 09:26:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΕ4Κ2Π-ΨΥΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3181/2022-16/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3181/2022-16/02/2024
Ημ/νια: 19/02/2024 09:26:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΩΟΚ2Π-ΟΟ2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4060/2023-16/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4060/2023-16/02/2024
Ημ/νια: 19/02/2024 09:25:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ρ3Κ2Π-Ρ36

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4059/2023-16/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4059/2023-16/02/2024
Ημ/νια: 19/02/2024 09:25:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΙΔΚ2Π-ΗΧ6

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 460-15/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 460-15/02/2024
Ημ/νια: 16/02/2024 11:12:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΧΠΚ2Π-8ΨΡ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας