Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PREMIUM HRM

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PREMIUM HRM
Ημ/νια: 12/07/2024 11:04:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΑΜΚ2Π-Η3Κ

ΕΓΡΚΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PREMIUM HRM

Θέμα: ΕΓΡΚΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PREMIUM HRM
Ημ/νια: 12/07/2024 11:02:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΔΑΚ2Π-ΧΔΞ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 12/07/2024 10:47:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ67Κ2Π-ΞΓ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 12/07/2024 10:45:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΜΒΚ2Π-Ω23

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 12/07/2024 10:43:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΑΨΚ2Π-1Ω5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1633-11/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1633-11/07/2024
Ημ/νια: 12/07/2024 10:38:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΗΤΚ2Π-ΤΚ3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Ημ/νια: 12/07/2024 10:24:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΣΔΚ2Π-Θ7Ε

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 172 - 21-DEC-23 - 24-APR-24-11/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 172 - 21-DEC-23 - 24-APR-24-11/07/2024
Ημ/νια: 11/07/2024 12:23:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΚΓΚ2Π-Α01

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1298-10/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1298-10/07/2024
Ημ/νια: 11/07/2024 10:04:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΖΒΚ2Π-Θ9Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1650/2023-10/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1650/2023-10/07/2024
Ημ/νια: 11/07/2024 10:03:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ297Κ2Π-204

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4044/2023-10/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4044/2023-10/07/2024
Ημ/νια: 11/07/2024 10:03:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΣ0Κ2Π-Ρ6Ω

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4327/2023-10/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4327/2023-10/07/2024
Ημ/νια: 11/07/2024 10:03:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΜΛΚ2Π-ΘΦΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1977-10/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1977-10/07/2024
Ημ/νια: 11/07/2024 09:47:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 668ΑΚ2Π-302

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1976-10/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1976-10/07/2024
Ημ/νια: 11/07/2024 09:46:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 603ΚΚ2Π-Γ58

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3964 - 06-JUN-24-10/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3964 - 06-JUN-24-10/07/2024
Ημ/νια: 10/07/2024 12:13:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΦΗΚ2Π-Η74

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ-Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ-Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ
Ημ/νια: 10/07/2024 10:59:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΚΦΚ2Π-ΜΜΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ -Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΗ -Γ.Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΕ
Ημ/νια: 10/07/2024 10:56:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΥΘΚ2Π-ΞΩΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 10/07/2024 10:53:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΣΣΚ2Π-ΟΑΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 10/07/2024 10:52:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν84Κ2Π-ΑΝΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΑ
Ημ/νια: 10/07/2024 10:50:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ0ΔΚ2Π-Β22

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας