Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1590-31/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1590-31/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 10:24:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΖ2Κ2Π-4ΡΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3770-31/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3770-31/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 10:15:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΤΚ2Π-ΑΜΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3771-31/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3771-31/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 10:04:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 917ΜΚ2Π-Β67

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2601/2023-29/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2601/2023-29/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 09:33:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΚΗΚ2Π-Ξ6Ζ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1547-31/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1547-31/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 07:46:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΕΡΚ2Π-4ΛΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1544-31/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1544-31/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 07:46:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΩΕΚ2Π-Μ6Χ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1545-31/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1545-31/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 07:46:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ27Κ2Π-3Μ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1546-31/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1546-31/05/2024
Ημ/νια: 03/06/2024 07:46:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6ΑΚ2Π-Κ09

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3686 - 26-APR-24-31/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3686 - 26-APR-24-31/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 14:56:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ν39Κ2Π-1ΘΑ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4289-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4289-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 12:08:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΜΩΚ2Π-Ξ3Ε

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 570-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 570-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 11:49:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ν1ΑΚ2Π-403

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 750-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 750-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:50:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΔΝΚ2Π-Ν2Λ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 749-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 749-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:50:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΒΤΚ2Π-85Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 718-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 718-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:24:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΥΡΚ2Π-ΗΓΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1565-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1565-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:04:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΞ4Κ2Π-0Γ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 380-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 380-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:03:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΝΖΚ2Π-3ΤΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 377-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 377-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:03:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ51Κ2Π-ΜΗΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 376-30/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 376-30/05/2024
Ημ/νια: 31/05/2024 10:03:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 918ΔΚ2Π-ΓΧΠ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 520-29/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 520-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 11:48:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β2ΛΚ2Π-ΡΙΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1555-29/05/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1555-29/05/2024
Ημ/νια: 30/05/2024 11:35:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛΔΚ2Π-ΜΝΦ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας