Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 362-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 362-09/02/2024
Ημ/νια: 12/02/2024 09:50:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ87Κ2Π-ΛΙΓ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1149/2023-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1149/2023-09/02/2024
Ημ/νια: 12/02/2024 09:50:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΣΣΚ2Π-ΤΟΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2223/2022-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2223/2022-09/02/2024
Ημ/νια: 12/02/2024 09:49:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΠΡΚ2Π-6ΑΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 425-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 425-09/02/2024
Ημ/νια: 12/02/2024 07:16:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΑΚ2Π-ΖΨΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 09/02/2024 12:13:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΟΟΚ2Π-9ΓΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 09/02/2024 12:11:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Μ0Κ2Π-2Φ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ.
Ημ/νια: 09/02/2024 12:07:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω86ΗΚ2Π-ΓΔΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ.
Ημ/νια: 09/02/2024 12:04:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΖΩΚ2Π-ΜΩΚ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΑ.
Ημ/νια: 09/02/2024 12:00:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΩΧΚ2Π-ΑΝ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1234/2022 - 18-JUL-23-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1234/2022 - 18-JUL-23-09/02/2024
Ημ/νια: 09/02/2024 12:00:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 631ΕΚ2Π-5ΔΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1415/2022 - 16-FEB-23 - 16-MAR-23 - 23-MAY-23-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1415/2022 - 16-FEB-23 - 16-MAR-23 - 23-MAY-23-09/02/2024
Ημ/νια: 09/02/2024 11:59:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠ2Κ2Π-ΖΥ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3008/2022 - 14-JUN-23 - 12-DEC-23-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3008/2022 - 14-JUN-23 - 12-DEC-23-09/02/2024
Ημ/νια: 09/02/2024 11:59:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΚΝΚ2Π-4ΒΧ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3789/2021 - 19-JUL-23 - 12-DEC-23-09/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3789/2021 - 19-JUL-23 - 12-DEC-23-09/02/2024
Ημ/νια: 09/02/2024 11:59:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛΥΚ2Π-04Υ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2412 - 03-OCT-23-08/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2412 - 03-OCT-23-08/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 15:16:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ6ΙΚ2Π-2ΡΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νια: 08/02/2024 14:19:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΝΓΚ2Π-ΑΤ6

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 77-07/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 77-07/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:20:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ4ΧΚ2Π-ΨΡ0

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 406-07/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 406-07/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:07:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ψ2Κ2Π-3Ν2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 405-07/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 405-07/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 10:59:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΝΟΚ2Π-Ε3Χ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3878-07/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3878-07/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 10:49:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΠΦΚ2Π-ΦΘΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38/2023-07/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38/2023-07/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 10:07:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ8ΥΚ2Π-ΕΣΛ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας