Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 763-13/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 763-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:57:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΛ2Κ2Π-ΛΣ4

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3265-13/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3265-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:46:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΙΒΚ2Π-ΞΨΞ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4512/2022-13/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4512/2022-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΡΦΚ2Π-ΣΟΗ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 139-13/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 139-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:39:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΦΗΚ2Π-ΛΓΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1610-13/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1610-13/06/2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:39:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΥΦΚ2Π-9ΩΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3460/2023-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3460/2023-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 13:28:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑΗΚ2Π-540

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1708-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1708-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 10:35:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΗΑΚ2Π-ΝΓ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1707-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1707-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 10:23:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ50ΛΚ2Π-ΞΣΚ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1710-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1710-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 10:15:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΚΞΚ2Π-Ζ1Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1712-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1712-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 10:07:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ15Κ2Π-Ω68

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3219-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3219-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:59:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ4ΤΚ2Π-ΑΧΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1704-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1704-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:49:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ω6Κ2Π-ΙΧ9

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2743/2023-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2743/2023-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:45:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ33ΝΚ2Π-Ρ9Β

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1698-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1698-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:45:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ω0Κ2Π-ΤΤ1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1657-12/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1657-12/06/2024
Ημ/νια: 13/06/2024 09:45:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΒ2Κ2Π-ΧΔΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1697-11/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1697-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 11:20:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ8ΒΚ2Π-Ι5Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1628-11/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1628-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 11:12:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΖΟΚ2Π-5ΛΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1624-05/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1624-05/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 11:02:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ11ΒΚ2Π-ΕΗΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1693-11/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1693-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:36:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ι1Κ2Π-Ψ4Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1695-11/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1695-11/06/2024
Ημ/νια: 12/06/2024 10:26:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΖ3Κ2Π-5ΙΤ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας