Άρθρο

Προμήθεια διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης εργασιών της Δομής Γέφυρα

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης του κοινού για την δομή ΓΕΦΥΡΑ για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, όπως ειδικότηρα περιγράφεται στην υπ' αριθμό 01/2018 μελέτη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Για περισσότερα διαβάστε τα παρακάτω αρχεία.