Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης "Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο "Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ", του άξονα προτεραιότητας "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, προερχόμενους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου - ΓΕΦΥΡΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5001973 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου και των παρελκομένων αυτού.

Για περισσότερα διαβάστε το συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Προμήθεια επίπλων γραφείων - ΓΕΦΥΡΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5001973 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση δαπάνης προμήθειας επίπλων γραφείων.

Για περισσότερα διαβάστε το συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα-Ανακοινώσεις