Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021-15/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021-15/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 12:00:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΩΖΚ2Π-ΚΗΛ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1722-15/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1722-15/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 11:52:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ74ΤΚ2Π-Ο5Ξ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1404-15/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1404-15/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 11:21:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΖΧΚ2Π-ΧΜΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1374-15/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1374-15/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 11:17:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΛ6Κ2Π-Υ0Υ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2895/2023-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2895/2023-12/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 10:42:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΩ1Κ2Π-ΘΨ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2613/2023-15/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2613/2023-15/07/2024
Ημ/νια: 16/07/2024 10:12:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΨ3Κ2Π-ΦΓΨ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4231/2023-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4231/2023-12/07/2024
Ημ/νια: 15/07/2024 11:48:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 92Ξ2Κ2Π-69Υ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Ημ/νια: 15/07/2024 10:57:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ10ΠΚ2Π-ΛΗ0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ
Ημ/νια: 15/07/2024 10:30:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΔΗΚ2Π-29Τ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 665-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 665-12/07/2024
Ημ/νια: 15/07/2024 10:21:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΝ2Κ2Π-ΧΟΖ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3641/2023-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3641/2023-12/07/2024
Ημ/νια: 15/07/2024 10:21:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ6ΑΚ2Π-ΩΟΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2776/2023-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2776/2023-12/07/2024
Ημ/νια: 15/07/2024 10:21:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΥΚ2Π-ΩΙΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1915-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1915-12/07/2024
Ημ/νια: 15/07/2024 10:21:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΚΦΚ2Π-025

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2010-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2010-12/07/2024
Ημ/νια: 13/07/2024 13:30:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Β2Κ2Π-ΒΩΒ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2009-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2009-12/07/2024
Ημ/νια: 13/07/2024 13:23:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α8ΒΚ2Π-ΝΜΩ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2008-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2008-12/07/2024
Ημ/νια: 13/07/2024 13:16:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω2ΓΚ2Π-0Θ7

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2011-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2011-12/07/2024
Ημ/νια: 13/07/2024 13:02:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΡΩΚ2Π-ΔΙΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2004-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2004-12/07/2024
Ημ/νια: 13/07/2024 12:56:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ3ΧΚ2Π-Λ7Σ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2002-12/07/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2002-12/07/2024
Ημ/νια: 13/07/2024 12:39:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ89ΜΚ2Π-ΔΨΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EPSILON HR ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EPSILON HR ΑΕ
Ημ/νια: 12/07/2024 11:07:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΡ1Κ2Π-ΜΔ7

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας