Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1653/2023-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1653/2023-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 11:01:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Σ7Κ2Π-Η2Ο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 209-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 209-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 10:52:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Γ3Κ2Π-ΘΦΤ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 208-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 208-20/06/2024
Ημ/νια: 21/06/2024 10:52:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΡ7Κ2Π-ΝΛ4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ
Ημ/νια: 20/06/2024 12:52:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΦΑΚ2Π-ΚΗ4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"
Ημ/νια: 20/06/2024 12:50:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΜΤΚ2Π-Α0Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"
Ημ/νια: 20/06/2024 12:46:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΓΘΚ2Π-ΞΩ3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"
Ημ/νια: 20/06/2024 12:44:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΔΚ2Π-1ΜΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
Ημ/νια: 20/06/2024 12:37:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΓΠΚ2Π-ΟΔ4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 20/06/2024 12:34:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6671Κ2Π-ΠΩΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1778/2022 - 29-MAR-23 - 23-MAY-23-20/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1778/2022 - 29-MAR-23 - 23-MAY-23-20/06/2024
Ημ/νια: 20/06/2024 11:00:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΨΓΚ2Π-7ΥΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 579/2022-18/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 579/2022-18/06/2024
Ημ/νια: 20/06/2024 10:15:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΔ1Κ2Π-01Ν

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1747-18/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1747-18/06/2024
Ημ/νια: 20/06/2024 10:01:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΤΑΚ2Π-8ΟΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1759-19/06/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1759-19/06/2024
Ημ/νια: 20/06/2024 09:13:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΖΩΚ2Π-0Σ4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α. ΣΓΑΤΖΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α. ΣΓΑΤΖΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 19/06/2024 13:50:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΧ3Κ2Π-ΦΩΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 19/06/2024 13:43:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ77ΞΚ2Π-ΥΑ9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 19/06/2024 13:42:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ7ΨΚ2Π-Χ0Λ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ημ/νια: 19/06/2024 13:36:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΒΓΚ2Π-Γ2Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 19/06/2024 13:34:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΒΦΚ2Π-3ΞΓ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΤΑ
Ημ/νια: 19/06/2024 13:33:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΔΜΚ2Π-ΧΒΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μ. ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημ/νια: 19/06/2024 12:37:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΛ4Κ2Π-ΡΕ5

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συλλέκτης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας