Άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5003707 και τίτλο "Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", του άξονα προτεραιότητας "Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα 2014-2020" που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων απασχόλησης, για περισσότερα διαβάστε το παρακάτω αρχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 1681_Πρόσκληση_KYE_97ΣΗΚ2Π-1Μ5-1953.3 KB