Άρθρο

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υλοποίηση της Πράξης "Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ"

Εκτυπώσιμη μορφή

Δείτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία τους πίνακες κατάταξης..