Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, αριθμ. 3995 / 28-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.3995/28-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024.

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω σχετικό αρχείο.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου «ΓΕΦΥΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά την στελέχωση της Ομάδας Έργου
της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα-Ανακοινώσεις