Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών (3) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», με Κ.Α. 2016ΕΠ05610024 και κωδικό ΟΠΣ 5001973, του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises”

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Female participation in high-tech enterprises” με ακρωνύμιο “FEMINA” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI04987.

 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.248/29-1-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με την αριθμ.248/29-1-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 5001973 και Κ.Α.2016ΕΠ05610024.

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω αρχείο.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα-Ανακοινώσεις